Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Węgierski program zapobiegania pożarom lasów i szkoleń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Węgierski program zapobiegania pożarom lasów i szkoleń (FIRELIFE)

Opis:

Liczba pożarów lasów znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad na Węgrzech. Wzrasta nie tylko częstotliwość pożarów, ale także ich intensywność i szybkość, z jaką się rozprzestrzeniają. Wynika to z ekstremalnych warunków klimatycznych, mniejszych opadów, wzrostu średniej rocznej temperatury i serii zim bez opadów śniegu.

Ogólnym celem FIRELIFE było wzmocnienie skutecznego, proaktywnego i ciągłego zapobiegania pożarom lasów na Węgrzech. Celem projektu było dostarczanie ukierunkowanych informacji i komunikatów na podstawie aktualnego planu ramowego w zakresie komunikacji, z udziałem grup docelowych również poprzez kontakt osobisty. Ponieważ 99 % pożarów lasów jest spowodowanych działalnością człowieka na Węgrzech, ukierunkowana i natychmiastowa komunikacja może skutecznie zmniejszyć liczbę pożarów lasów. Celem było zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli, pracowników socjalnych i opiekunów zagrody, a także dla ekspertów ds. zapobiegania pożarom lasów (forestów, konserwatorów, strażaków). Kursy miały na celu budowanie relacji i poprawę współpracy między agencjami w zakresie zapobiegania pożarom lasów.

Projekt uczył nauczycieli, pracowników socjalnych, rolników i ekspertów ds. zapobiegania pożarom lasów w celu poprawy zapobiegania pożarom lasów w całym kraju. W rezultacie liczba pożarów lasów zmniejszyła się o prawie jedną trzecią, a wielkość uszkodzonego obszaru spadła o prawie 90 %. Inne kraje mogą śledzić listę kontrolną FIRELIFE w celu opracowania własnych systemów i narzędzi zapobiegania pożarom.

Informacje o projekcie

Główny

Dyrekcja ds. Leśnictwa Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego

Partnerzy

Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego Dyrekcja Leśnictwa

Źródło finansowania

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu