Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Podnoszenie świadomości rynkowej pod kątem możliwości potrzebnej ekstensyfikacji i rolnictwa przyjaznego glebie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Podnoszenie świadomości rynkowej pod kątem możliwości potrzebnej ekstensyfikacji i rolnictwa przyjaznego glebie (LIFE MARONESA)

Opis:

Maronesa to rasa bydła z północnej Portugalii, której mięso ma status chroniony w ramach unijnego systemu chronionej nazwy pochodzenia (ChNP). Porzucenie pastwisk górskich dla tych bydła na wspólnych gruntach w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziło do wzrostu zarośla (w szczególności wrzosowisk) i utraty wieloletnich pastwisk dobrej jakości. To nie tylko ogranicza składowanie dwutlenku węgla w glebach, ale także, wraz z trendami pogodowymi, zwiększa ryzyko pożarów, co dodatkowo pogłębia te problemy.

W tym kontekście projekt LIFE Maronesa ma na celu wdrożenie strategii przystosowania się do zmiany klimatu poprzez zrównoważony model ekstensywnej produkcji zwierzęcej. Poruszono w nim problem porzucania pastwisk górskich, zwłaszcza na pustkowiach komunalnych, wzrost intensywności pożarów na obszarach wiejskich, zmniejszenie zasobów węgla sekwestrowanych w materii organicznej gleby na obszarach górskich oraz ograniczenie hodowli bydła Maronesa.

Jego głównym celem jest zwiększenie odporności gospodarstw hodowlanych na zmianę klimatu oraz promowanie zwiększonego zatrzymywania węgla w materii organicznej w glebie.

Projekt opiera się na modelu demonstracyjnym zrównoważonych praktyk rolniczych i hodowlanych, który został wdrożony przez producenta pierwszej linii i będzie realizowany w czterech obszarach replikacji, za pośrednictwem producentów, którzy stosują ten model eksploatacji. Obszary interwencyjne znajdują się w czterech najbardziej reprezentatywnych gminach rasy Maronesa, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena i Mondim de Basto, w regionie o największej liczbie hodowli bydła Maronesa.

Informacje o projekcie

Główny

AguiarFloresta – Associao Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar

Partnerzy

IPB (Instituto Politécnico de Bragança), Portugalia

ACM (ACM – Associação de Criadores do Maronês), Portugalia

CB (Casal da Bouça, Sociedade Agropecuária, Lda.), Portugalia

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Jul 05 2023

Akcje Dokumentu