Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Nowa strategia UE w zakresie lasów: na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Nowa strategia UE w zakresie lasów: na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego

Opis

Lasy i inne grunty zalesione pokrywają ponad 40 % powierzchni lądowej UE, z dużą różnorodnością charakteru w poszczególnych regionach. Na całym świecie obszar leśny nadal się zmniejsza. Lasy są wielofunkcyjne, służą celom gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Oferują one siedliska dla zwierząt i roślin i odgrywają ważną rolę w łagodzeniu zmian klimatu i innych usług środowiskowych. Aby zachować te funkcje lasów, w dniu 20 września 2013 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię leśną UE, która odpowiada na nowe wyzwania stojące przed lasami i sektorem leśnym. Nowa strategia daje nowe ramy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na lasy oraz na znaczące zmiany społeczne i polityczne, które dotknęły lasy w ciągu ostatnich 15 lat. W nowej strategii określono kluczowe zasady niezbędne do wzmocnienia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz poprawy konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony lasów i świadczenia usług ekosystemowych. Określono w nim również, w jaki sposób UE chce wdrażać polityki związane z lasami.

Źródło informacji

Źródło:
Strona internetowa UE

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu