Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

Opis

W ramach z Sendai dotyczących zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na lata 2015–2030 określono siedem jasnych celów i cztery priorytety działań mających na celu zapobieganie nowym i ograniczanie istniejących zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi: zrozumienie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi; wzmocnienie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w celu zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi; (III) Inwestowanie w ograniczanie klęsk żywiołowych na rzecz odporności oraz (IV) Zwiększenie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych w celu skutecznego reagowania oraz „budowanie lepszego powrotu” w odbudowie, odbudowie i odbudowie. Ma on na celu znaczne zmniejszenie ryzyka klęsk żywiołowych i strat w życiu, źródłach utrzymania i zdrowiu oraz w aktywach gospodarczych, fizycznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych osób, przedsiębiorstw, społeczności i krajów w ciągu najbliższych 15 lat.

Ramy zostały przyjęte podczas Trzeciej Światowej Konferencji ONZ w sprawie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Sendai (Japonia) w dniu 18 marca 2015 r.

Źródło informacji

Źródło:
Strona internetowa UNISDR http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa-post2015

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu