Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2023-06-02T10:00:00+02:00
 • 2023-06-02T12:00:00+02:00
Pt 2. Cze.

2023-06-02 from 10:00 to 12:00
Ankara i internet

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ÇSP, który jest realizowany przez HEAL, HASUDER i Uniwersytet Kocaeli, i który koncentruje się na zwiększeniu zaangażowania tureckiego sektora zdrowia w politykę klimatyczną i środowiskową, odbędzie się wydarzenie zamykające poświęcone temu, jak budować systemy opieki zdrowotnej odporne na zmianę klimatu i klęski żywiołowe w Turcji.

 • 2023-04-17T00:00:00+02:00
 • 2023-04-19T23:59:59+02:00
Pn 17. Kwi.

2023-04-17 00:00 to 2023-04-19 23:59
Reykjavík, Islandia

Konferencja Nordycka w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, NOCCA23”, odbędzie się w Islandii, Reykjavík Grand Hotel w dniach 17–19 kwietnia 2023 r. Konferencja z zadowoleniem przyjmuje wszystkich, którzy pracują nad przystosowaniem się do zmiany klimatu w dziedzinach nauki, w społecznościach lokalnych, rządach i administracji gminnej, w ministerstwach i organach krajowych, w polityce, przedsiębiorstwach, przemyśle i organizacjach pozarządowych. Rejestracja rozpocznie się w listopadzie 2022 r.

 • 2023-03-22T10:00:00+01:00
 • 2023-03-22T12:00:00+01:00
Śr 22. Mar.

2023-03-22 from 10:00 to 12:00
w internecie

Finansowany przez UE projekt REGILIENCE zapewnia pierwszą sesję Otwartego Szkolenia (OTS) obejmującą serię wydarzeń służących budowaniu zdolności dla podmiotów regionalnych zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu. Sesja koncentruje się na unijnym krajobrazie odporności i analizuje wysoce innowacyjne inicjatywy i projekty UE. Zapewni on wytyczne dotyczące tego, gdzie można uzyskać wsparcie w odniesieniu do obecnych wyzwań i potrzeb regionalnych, oraz podkreśli możliwości pobudzenia regionalnych zmian w zakresie odporności na zmianę klimatu.

 • 2023-03-22T00:00:00+01:00
 • 2023-03-24T23:59:59+01:00
Śr 22. Mar.

2023-03-22 00:00 to 2023-03-24 23:59
W internecie

Climateurope2 to 4,5-letni projekt programu „Horyzont Europa”, który uwzględnia potrzebę terminowego dostarczania i skutecznego wykorzystywania informacji na temat klimatu. Projekt ma na celu wsparcie społeczności zajmującej się usługami klimatycznymi i zaproponowanie procedur normalizacyjnych na potrzeby przyszłych sprawiedliwych i wysokiej jakości usług w zakresie klimatu, przydatnych w podejmowaniu decyzji we wszystkich sektorach społeczeństwa. Podczas pierwszego webstivalu Climateurope2 zaproszone zostaną rozmowy na temat strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, oceny ryzyka zmiany klimatu, przystosowania misji i innych misji w ramach programu „Horyzont Europa”.

 • 2023-03-14T10:00:00+01:00
 • 2023-03-14T11:00:00+01:00
Wt 14. Mar.

2023-03-14 from 10:00 to 11:00
W internecie

Wydarzenie to przedstawia podręcznik dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym. Zapewnia on władzom lokalnym dziesięcioetapowe podejście do przygotowywania i planowania strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu na lata 2021–2023 „Uwzględnianie kwestii klimatu na szczeblu lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego” (CliMaLoc) finansowanego przez szwedzki Instytut i Radę Państw Morza Bałtyckiego w długoterminowym priorytecie „Zrównoważony i dochodowy region”.

 • 2023-02-16T15:30:00+01:00
 • 2023-02-16T17:00:00+01:00
Cz 16. Lut.

2023-02-16 from 15:30 to 17:00
W internecie

Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet) jest najbardziej kompleksowym serwisem danych morskich in situ w Europie, obejmującym informacje na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Publiczne seminarium internetowe wykazujące zmodernizowane usługi EMODnet odbędzie się w internecie w dniu 16 lutego 2023 r. w godz. 15.30–17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

 • 2023-02-09T11:00:00+01:00
 • 2023-02-09T12:00:00+01:00
Cz 9. Lut.

2023-02-09 from 11:00 to 12:00
W internecie

Planowanie przestrzenne obszarów morskich ma na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na przestrzeń morską i zasoby morskie w sektorach tradycyjnych i wschodzących, przy jednoczesnym zachowaniu ekosystemów morskich i ich usług. Jako proces długoterminowy i dalekosiężny, PPOM powinien uwzględniać bezpośrednie i pośrednie skutki zmiany klimatu. Webinarium poinformuje uczestników z miast i gmin, okręgów, regionów, organów morskich, morskich i morskich, morskich i przybrzeżnych podmiotów gospodarczych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego o skutkach zmiany klimatu oraz o możliwościach uodpornienia sektora na zmianę klimatu.

 • 2023-02-07T12:00:00+01:00
 • 2023-02-07T13:15:00+01:00
Wt 7. Lut.

2023-02-07 from 12:00 to 13:15
W internecie

Health Care Without Harm (HCWH) Europa organizuje webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wytrzymać próbę czasu w Twojej placówce opieki zdrowotnej przed skutkami zmiany klimatu. Plan odporności na zmianę klimatu ma zasadnicze znaczenie dla każdego systemu opieki zdrowotnej w celu ochrony zdrowia społeczności.

Akcje Dokumentu