Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Events in Wrzesień 2021

 • 2021-08-30T00:00:00+02:00
 • 2021-09-01T23:59:59+02:00
Pn 30. Sie.

2021-08-30 00:00 to 2021-09-01 23:59
Toruń, Poland

Celem trzeciej międzynarodowej konferencji pt. „Polarne zmiany klimatyczne i środowiskowe w ostatnim milenijnym milenijności” jest przedstawienie osiągnięć naukowych i zidentyfikowanie luk w dziedzinie historycznej klimatologii regionów polarnych w oparciu o wczesne obserwacje meteorologiczne, historię, dendroclimatologię, paleolimnologię, geofizykę, geomorfologię i inne źródła.

 • 2021-09-03T00:00:00+02:00
 • 2021-09-11T23:59:59+02:00
Pt 3. Wrz.

2021-09-03 00:00 to 2021-09-11 23:59
Online

Światowy Kongres Ochrony Przyrody Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) ma na celu ustalanie priorytetów i stymulowanie działań na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju. Ta spóźniona edycja kongresu dotyczy rozwiązań opartych na zasobach przyrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2021-09-08T00:00:00+02:00
 • 2021-09-10T23:59:59+02:00
Śr 8. Wrz.

2021-09-08 00:00 to 2021-09-10 23:59
Wels, Austria and online

Podczas międzynarodowej konferencji sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w 2021 r. przeanalizowane zostaną, w jaki sposób gminy w całej Europie już teraz wykorzystują politykę klimatyczną UE, czyniąc ją namacalną, oraz współpracują z zainteresowanymi stronami na rzecz transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu dla wszystkich.

 • 2021-09-08T00:00:00+02:00
 • 2021-09-09T23:59:59+02:00
Śr 8. Wrz.

2021-09-08 00:00 to 2021-09-09 23:59

Podczas tych warsztatów, współorganizowanych przez Europejską Agencję Środowiska/Climate-ADAPT, przedstawione zostaną ustalenia i główne przesłania końcowego projektu KE4CAP finansowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest zrozumienie zmieniającego się kontekstu polityki i praktyki, w którym funkcjonują platformy przystosowania się do zmiany klimatu (WPR), oraz zbadanie, w jaki sposób działania związane z wymianą wiedzy mogą pomóc WPR wspierać wielopoziomowe zarządzanie przystosowaniem się do zmiany klimatu w przyszłości. Warsztaty te zgromadzą międzynarodową społeczność WPR. Jest on skierowany do organizacji, które planują lub przygotowują platformy wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu na różnych szczeblach zarządzania, a także zarządzają nimi.

 • 2021-09-09T14:00:00+02:00
 • 2021-10-07T15:00:00+02:00
Cz 9. Wrz.

2021-09-09 14:00 to 2021-10-07 15:00

COP26 jest kluczowym momentem zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Uwzględnienie kwestii zdrowotnych w kształtowaniu polityki klimatycznej chroni ludność i buduje poparcie społeczne dla ambitnych działań w dziedzinie klimatu. W miesiącach poprzedzających konferencję COP26 Globalny Sojusz na rzecz Klimatu i Zdrowia (GCHA) organizuje serię seminariów internetowych poświęconych umiejętnościom, ramom i narzędziom, które mają pomóc w zapewnieniu, by wsparcie ze strony środowiska klimatycznego i zdrowotnego było jego najsilniejszym, jak dotąd podejściem negocjacyjnym.

 • 2021-09-16T00:00:00+02:00
 • 2021-09-16T23:59:59+02:00
Cz 16. Wrz.

2021-09-16 from 00:00 to 23:59
Online

W ramach finansowanego przez UE projektu Life ADAPTATE organizuje się końcową konferencję w celu przedstawienia i wymiany najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zmianą klimatu w sześciu krajach i gminach. Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców, decydentów politycznych, organizacji i obywateli zaangażowanych w kwestie związane ze skutkami zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu w środowisku miejskim.

 • 2021-09-20T14:00:00+02:00
 • 2021-10-04T16:00:00+02:00
Pn 20. Wrz.

2021-09-20 14:00 to 2021-10-04 16:00
Online

Zorganizowane zostaną trzy seminaria internetowe zgodne z wymiarem zielonym, sprawiedliwym i produktywnym miast, zgodnie z nową kartą lipską. Seminaria internetowe będą prezentować przykłady i inicjatywy miast dotyczące sposobów rozwijania odporności i dalszego wdrażania tych wymiarów na szczeblu lokalnym, a także zapewniać przestrzeń do dyskusji na temat osiągnięć, nierozstrzygniętych kwestii i przyszłych możliwości, aby pomóc miastom w sprostaniu wyzwaniom w sposób strategiczny, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 • 2021-09-23T15:00:00+02:00
 • 2021-09-23T17:00:00+02:00
Cz 23. Wrz.

2021-09-23 from 15:00 to 17:00

Lancet Countdown w Europie to współpraca badawcza mająca na celu monitorowanie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu w Europie. Dzięki dostępnym zasobom danych i wiedzy naukowej współpraca ta pozwoli na opracowanie wskaźników o wysokiej rozdzielczości i specyficznych dla danego regionu w celu określenia i sprostania głównym wyzwaniom i możliwościom związanym z reakcją Europy na zmianę klimatu w dziedzinie zdrowia. Wskaźniki te będą dostarczać informacji na potrzeby podejmowania decyzji politycznych, a także stanowić wkład w działalność Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia. Weź udział, rejestrując się na dwugodzinną imprezę inauguracyjną tej inicjatywy.

Akcje Dokumentu