Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2024-04-17T16:30:00+02:00
 • 2024-04-17T19:00:00+02:00
Śr 17. Kwi.

2024-04-17 from 16:30 to 19:00
Online

Forum to, zorganizowane przez finansowany przez UE program „Edukacja dla Klimatu”, jest laboratorium społecznościowym, które łączy unikalne perspektywy, jednocześnie badając strategie mające na celu zwiększenie odporności, dostosowanie się do zmian i łagodzenie przyszłych zagrożeń. „Edukacja dla Klimatu” jest inicjatywą przewodnią europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. i działa jako europejska wspólnota uczestnicząca we wspieraniu nauczania i uczenia się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

 • 2024-04-05T13:00:00+02:00
 • 2024-04-05T14:00:00+02:00
Pt 5. Kwi.

2024-04-05 from 13:00 to 14:00
Online

Score – inteligentna kontrola odporności na zmianę klimatu w europskich miastach nadbrzeżnych to projekt finansowany przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”. Przedstawiono w nim kompleksową strategię, opracowaną za pośrednictwem sieci 10 „żywych laboratoriów” miast nadbrzeżnych, zajmującą się zagrożeniami związanymi z wodą i klimatem, mającą na celu zwiększenie odporności miast nadbrzeżnych na zmianę klimatu. Te webinarium skupi się na systemie wczesnego ostrzegania SCORE i cyfrowym podwójnym podejściu do przeciwdziałania zmianie klimatu.

 • 2024-04-02T19:00:00+02:00
 • 2024-06-18T20:30:00+02:00
Wt 2. Kwi.

2024-04-02 19:00 to 2024-06-18 20:30
Online

Ten kurs dla pracowników służby zdrowia, zorganizowany przez Portugalską Radę Zdrowia i Środowiska, we współpracy z Portugalską Krajową Szkołą Zdrowia Publicznego i organizacjami międzynarodowymi, ma na celu zapewnienie uczestnikom lepszego zrozumienia głównych środowiskowych uwarunkowań przyszłego zdrowia ludności – w tym zmiany klimatu, skutecznych środków łagodzących i dostosowawczych, sposobów zmniejszenia śladu ekologicznego sektora opieki zdrowotnej i uczynienia systemów opieki zdrowotnej bardziej odpornymi na te zmiany, a także odpowiedzialność pracowników służby zdrowia w tej walce.

 • 2024-03-28T16:00:00+01:00
 • 2024-03-28T17:15:00+01:00
Cz 28. Mar.

2024-03-28 from 16:00 to 17:15
Online

Globalne stowarzyszenie Climate Chance organizuje eMag na temat roli szczebla niższego niż krajowy w planowaniu i wdrażaniu wielopoziomowych polityk przystosowawczych w Europie. EMag ma podwójny format: sesja online na żywo z udziałem przedstawicieli terytoriów europejskich, ekspertów i aktorów terenowych ze społeczności klimatycznej, a następnie drukowany i internetowy magazyn, w pełni dwujęzyczny (francuski i angielski). Globalne stowarzyszenie Climate Chance skupia indywidualnych członków, osobowości uznane za wpływowe podmioty zajmujące się kwestiami klimatu, różnorodności biologicznej i pustynnienia, reprezentujące 9 głównych grup uznanych przez Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

 • 2024-03-22T14:30:00+01:00
 • 2024-03-22T15:45:00+01:00
Pt 22. Mar.

2024-03-22 from 14:30 to 15:45
Online

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) we współpracy z partnerami wprowadza nowy zestaw narzędzi mający na celu wyposażenie pracowników służby zdrowia i opieki w wiedzę i pewność siebie, aby skutecznie informować o zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu i korzyściach zdrowotnych wynikających z rozwiązań klimatycznych. Poprzez wzmocnienie pozycji pracowników służby zdrowia i opieki w zakresie informowania o zmianie klimatu i zdrowiu, zestaw narzędzi ma na celu stymulowanie wspólnych działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu, budowanie odporności i ochronę zdrowia publicznego.

 • 2024-03-18T00:00:00+01:00
 • 2024-03-19T23:59:59+01:00
Pn 18. Mar.

2024-03-18 00:00 to 2024-03-19 23:59
Mons, Belgium

Podczas szczytu zorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów tysiące burmistrzów, radnych, ministrów regionalnych oraz czołowych decydentów europejskich i światowych spotkają się w celu omówienia wyzwań związanych z rozwiązaniami dla przyszłości Europy i poza nią, w tym przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2024-03-11T11:00:00+01:00
 • 2024-03-11T13:00:00+01:00
Pn 11. Mar.

2024-03-11 from 11:00 to 13:00

Ta czwarta otwarta sesja szkoleniowa, zorganizowana przez finansowany przez UE projekt REGILIENCE (Regionalne ścieżki ku odporności na zmianę klimatu), stanowi inspirację do podejścia do wielopoziomowego zarządzania przystosowaniem się do zmiany klimatu od szczebla europejskiego do lokalnego. REGILIENCE jest jednym z projektów wspierających w szczególności misję UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2024-03-11T00:00:00+01:00
 • 2024-03-13T23:59:59+01:00
Pn 11. Mar.

2024-03-11 00:00 to 2024-03-13 23:59
Wenecja, Włochy

Dzięki temu festiwalowi, finansowanemu z unijnego programu „Horyzont Europa”, Eurośródziemnomorskie Centrum ds. Zmian Klimatu (CMCC) ma na celu zjednoczenie nauki, usług i norm na rzecz przyszłości odpornej na zmianę klimatu. Podczas festiwalu nacisk zostanie położony na wzmocnienie pozycji osób fizycznych w administracji regionalnej i lokalnej, zainteresowanych stron z sektorów związanych z klimatem oraz wszystkich osób zainteresowanych angażowaniem się w działania w dziedzinie klimatu poprzez korzystanie z usług związanych z klimatem. W programie działań uwzględniono działania w ramach misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Akcje Dokumentu