Start Więcej wydarzeń Otwarta sesja szkoleniowa komisji REGILIENCE na temat krajobrazu odporności UE

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Otwarta sesja szkoleniowa komisji REGILIENCE na temat krajobrazu odporności UE

Finansowany przez UE projekt REGILIENCE zapewnia pierwszą sesję Otwartego Szkolenia (OTS) obejmującą serię wydarzeń służących budowaniu zdolności dla podmiotów regionalnych zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu. Sesja koncentruje się na unijnym krajobrazie odporności i analizuje wysoce innowacyjne inicjatywy i projekty UE. Zapewni on wytyczne dotyczące tego, gdzie można uzyskać wsparcie w odniesieniu do obecnych wyzwań i potrzeb regionalnych, oraz podkreśli możliwości pobudzenia regionalnych zmian w zakresie odporności na zmianę klimatu.
  • Otwarta sesja szkoleniowa komisji REGILIENCE na temat krajobrazu odporności UE
  • 2023-03-22T10:00:00+01:00
  • 2023-03-22T12:00:00+01:00
  • Finansowany przez UE projekt REGILIENCE zapewnia pierwszą sesję Otwartego Szkolenia (OTS) obejmującą serię wydarzeń służących budowaniu zdolności dla podmiotów regionalnych zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu. Sesja koncentruje się na unijnym krajobrazie odporności i analizuje wysoce innowacyjne inicjatywy i projekty UE. Zapewni on wytyczne dotyczące tego, gdzie można uzyskać wsparcie w odniesieniu do obecnych wyzwań i potrzeb regionalnych, oraz podkreśli możliwości pobudzenia regionalnych zmian w zakresie odporności na zmianę klimatu.
When:
2023-03-22 from 10:00 to 12:00 (Europe/Copenhagen / UTC100)
Where:
w internecie
Contact Name:
Add event to calendar:

Johannes Klumpers, DG CLIMA, szef misji UE ds. przystosowania się do zmiany klimatu, przedstawi informacje na temat ostatnich wydarzeń w odniesieniu do misji na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i europejskiego krajobrazu dotyczącego odporności. Po jego wystąpieniu nastąpi wprowadzenie pierwszego klastra projektów misji adaptacyjnej i jego wyników przez Guido Schmida, koordynatora technicznego projektu REGILIENCE. Wykonawcy wspierający Platformę Wdrażania Misji zaprezentują oferty i działania dla regionów. Instrument wspierania polityki Porozumienia Burmistrzów – Europa podzieli się swoimi doświadczeniami z przeszłych i trwających działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.