Start Archiwum informacyjne Węgierska krajowa platforma adaptacyjna znacznie zmodernizowano

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Węgierska krajowa platforma adaptacyjna znacznie zmodernizowano

Od czasu pierwszej fazy rozwoju węgierski krajowy system informacji o przystosowaniu się do zmiany klimatu (NAGiS) został znacznie rozszerzony. Zapewnia on obecnie dostęp do aplikacji wspierającej decyzje w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie lokalnym oraz do barometru przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie ugody do celów oceny potrzeb w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie osiedli. Zawiera on liczne wytyczne, takie jak metodologia kompleksowej oceny podatności na zagrożenia, a także rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w wybranych sektorach polityki, np. w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w węgierskich ośrodkach turystycznych. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie systemu makroregionalnego.

Czytaj więcej o angielskiej wersji platformy.

Nowe sekcje dostępne w języku angielskim na węgierskiej wersji strony internetowej NATéR 2 Project (z opcją tłumaczenia na język angielski)

Date: 27 Feb 2023