Start Archiwum informacyjne Sprawozdanie monitorujące z postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Sprawozdanie monitorujące z postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim

Analiza przedstawiona w niniejszej publikacji opiera się na zestawie wskaźników unijnych celów zrównoważonego rozwoju, opracowanym we współpracy z dużą liczbą zainteresowanych stron. Sprawozdanie obejmuje również postępy w działaniach w dziedzinie klimatu, w tym w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Niniejsze wydanie z 2023 r. zawiera również analizę skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę i pandemii COVID-19 w 2022 r. i na początku 2023 r., które są widoczne w oficjalnych statystykach Eurostatu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Date: 06 Jun 2023
w kategorii: SDGs, monitoring