Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Reakcja roślinności na deficyt wody w Europie

  31 Oct 2020

  Monitorowanie reakcji roślinności na deficyt wody spowodowany suszami jest konieczne, aby móc wprowadzić skuteczne środki mające na celu zwiększenie odporności ekosystemów zgodnie z unijnym planem odbudowy zasobów przyrodniczych. W latach 2000–2016 Europa była dotknięta poważnymi suszami, co spowodowało średnie roczne straty wydajności roślinności na poziomie około 121 000 km².

 • Drzewa i zielone dachy mogą przyczynić się do zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła

  18 Nov 2020

  Eksperci ds. zanieczyszczenia powietrza ze Zjednoczonego Królestwa wzorowali się na tym, które rodzaje zielonej infrastruktury mogą przyczynić się do obniżenia temperatury w wielu europejskich miastach i miastach. Drzewa okazują się najskuteczniejsze w zmniejszaniu efektu miejskiej wyspy ciepła.

 • Briefing EEA: Przystosowanie się do zmiany klimatu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia zakłóceń w przywozie towarów rolnych do UE

  11 Feb 2021

  Przewiduje się, że zmiana klimatu będzie miała wpływ na rolnictwo w Europie, zmieniając warunki uprawy, wzorce produkcji i plony, co będzie miało wpływ na ceny, handel i rynki regionalne, zgodnie z briefingiem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA): „Globalne skutki zmiany klimatu i dostawy towarów rolnych do Europy”. Zwiększenie wsparcia Unii Europejskiej na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu międzynarodowym oraz dywersyfikacja handlu to kluczowe działania, jakie UE może podjąć, aby zmniejszyć wpływ zmiany klimatu na handel produktami rolnymi.

 • Badania naukowe dostarczają nowej wiedzy na potrzeby lokalnych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  11 Jan 2021

  Zmieniony klimat charakteryzujący się bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zagrożeń naturalnych, jeżeli społeczeństwo nie jest przygotowane na nowe warunki. Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny oraz Sztokholmski Instytut Środowiska zbadały, w jaki sposób można zaprojektować badania dotyczące zagrożeń klimatycznych, aby zaspokoić potrzeby użytkowników.

 • Wpływ globalnej zmiany klimatu na gospodarkę i społeczeństwo w Niemczech

  08 Jan 2021

  W niemieckim projekcie badawczym „Impact CHAIN” przeanalizowano potencjalny wpływ globalnej zmiany klimatu na niemiecką gospodarkę poprzez zagraniczne przepływy handlowe. Opracowano strategie i środki przystosowawcze, które byłyby odpowiednie do wdrożenia w obliczu najistotniejszych skutków globalnych.

 • Europejski stan klimatu w 2021 r.

  25 Apr 2022

  Europejski stan klimatu (ESOTC) to roczne sprawozdanie opracowane w ramach usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S), realizowanej przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) w imieniu Komisji Europejskiej. W ramach krótkiego przeglądu sytuacji na świecie w 2021 r. ESOTC przedstawia bardziej kompleksowy przegląd warunków klimatycznych i najważniejszych wydarzeń w Europie oraz koncentruje się na Arktyce.

 • Dokument programowy w sprawie rozwiązań opartych na zasobach przyrody i globalnej ochrony klimatu

  07 Jan 2022

  Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska opublikowała dokument strategiczny zawierający wnioski z badania, w którym przeanalizowano rolę NbS w globalnej ochronie klimatu i w międzynarodowej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla przystosowania się do zmiany klimatu. Zawiera on krytyczną ocenę globalnego potencjału łagodzenia zmiany klimatu w lasach, użytkach zielonych oraz lądowych i przybrzeżnych terenach podmokłych, a także zawiera zalecenia dotyczące międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Wyniki pokazują, że potencjał NbS w zakresie ograniczania emisji jest prawdopodobnie przeszacowany w literaturze naukowej ze względu na różne czynniki.

 • Spotkanie platformy LIFE: Zwiększanie świadomości i zaangażowania w działania w dziedzinie klimatu

  19 Jan 2022

  W październiku 2021 r. w ramach unijnego programu LIFE zorganizowano specjalne posiedzenie platformy internetowej, aby zachęcić do wdrażania Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Projekty LIFE w dziedzinie klimatu, obejmujące również przystosowanie się do zmiany klimatu, mają wiele wspólnego z celami Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Projekty LIFE, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony z całej Europy zjednoczyły się w celu omówienia najlepszych sposobów wspierania Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

 • Poprawa gospodarki wodnej i odporności na ekstremalne zdarzenia pogodowe: Opublikowano zestaw narzędzi dla nauczycieli-CE

  31 Jan 2022

  W ramach INTERREG sfinansowano projekt TEACHER-CE (wspólne wysiłki na rzecz zwiększenia dostosowania gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej) uruchomiono narzędzie CC-ARP-CE jako główny produkt projektu. Platforma internetowa ma na celu wspieranie zainteresowanych stron gospodarki wodnej w zintegrowanych strategiach i działaniach mających na celu przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie powiązanym zagrożeniom dla centralnej części Europy i ograniczanie tych zagrożeń.

 • UE inwestuje 240 mln euro w przyrodę, środowisko i działania w dziedzinie klimatu

  13 Nov 2019

  W ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE zostanie sfinansowanych ponad 120 nowych projektów, które pomogą Europie przejść na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną przyszłość. Około 240 mln EUR zostanie przeznaczone na projekty w dziedzinie przyrody i różnorodności biologicznej, środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz działań w dziedzinie klimatu, uruchamiając dodatkowe inwestycje w tych obszarach.