Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Zdecydowana ochrona środowiska pozwoli ocalić społeczeństwo wiele miliardów euro

  21 Dec 2020

  Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska zapewnia nowe wskaźniki kosztów szkód w środowisku, pokazując, że systematyczna ochrona środowiska i klimatu pozwala nam i przyszłym pokoleniom zaoszczędzić wiele miliardów euro dzięki zmniejszeniu szkód dla środowiska i zdrowia.

 • Alarmujący wzrost temperatury na świecie

  04 Feb 2021

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska opublikował historię globalnego ocieplenia i zmiany klimatu, która będzie kluczowym tematem dyskusji podczas piątej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Ochrony Środowiska w tym miesiącu. Szybkość wzrostu temperatury może sięgnąć 1,5 °C w ciągu najbliższych 15 lat.

 • Badanie dotyczące potencjalnego wpływu zmiany klimatu na sektor transportu

  12 Feb 2021

  Grupa ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych przygotowała badanie mające na celu zebranie od pracowników sektora transportu informacji na temat skutków zmiany klimatu, które specjaliści w dziedzinie transportu mogą chcieć lepiej zrozumieć w przyszłości. Do 12 marca 2021 r. mogą Państwo uczestniczyć w ankiecie.

 • Strategia EEA-Eionet na lata 2021–2030

  22 Jan 2021

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) opublikowały strategię dostarczania danych i wiedzy w celu osiągnięcia europejskich ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

 • Ocieplenie Arktyki i zmniejszający się lod morski wpływają na atmosferę

  29 Jan 2021

  Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego po raz pierwszy rozstrzygnęli, w jaki sposób środowisko wpływa na powstawanie nanocząsteczek w Arktyce. Wyniki dają dodatkowy wgląd w przyszłość topnienia lodu morskiego i atmosfery arktycznej.

 • Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  24 Feb 2021

  Komisja Europejska określiła sposób przygotowania się na nieuniknione skutki zmiany klimatu. W oparciu o strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2013 r. nowy wniosek ma na celu przesunięcie punktu ciężkości z zrozumienia problemu na opracowanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania.

 • UNEP zapoczątkował sprawozdanie w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu z 2020 r.

  26 Jan 2021

  Podczas wydarzenia prasowego online w styczniu 2021 r. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) zainicjował 5. edycję sprawozdania w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Celem sprawozdania jest dostarczenie informacji na temat krajowych i międzynarodowych wysiłków na rzecz postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ale w 2020 r. stwierdzono, że nadal istnieją ogromne luki, zwłaszcza w zakresie finansowania dla krajów rozwijających się i wprowadzania projektów adaptacyjnych na etap.

 • W jaki sposób globalne zmiany mogą wpłynąć na gospodarkę rolną i żywnościową Finlandii?

  17 Feb 2021

  Przyszły rozwój fińskiej gospodarki rolnej i żywnościowej zależy w znacznym stopniu od zmian zachodzących w innych krajach, w tym zmian związanych ze zmianą klimatu, oraz od tego, w jaki sposób Finlandia reaguje na te zmiany. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat społeczeństwa zmienią się w sposób trudny do przewidzenia. Naukowcy wypracowali cztery alternatywne scenariusze zmian w fińskim sektorze rolno-spożywczym w różnych warunkach globalnych.

 • Okresy suszy w Europie stały się krótsze i bardziej intensywne

  04 Feb 2021

  Od początku XX wieku okresy suszy w Europie są krótsze, ale bardziej intensywne. Ponadto wysokie temperatury, często towarzyszące tym suszom, powodują większe straty wody z gleby. Według międzynarodowego zespołu naukowców ma to znaczący negatywny wpływ na rolnictwo i roślinność w ogóle.

 • Budowanie mostów przez Dunaj na rzecz zmiany klimatu

  19 Feb 2021

  Słowackie i węgierskie dzieci szkolne odkryły skutki zmiany klimatu wzdłuż wspólnej granicy, Dunaju, dzięki projektowi finansowanemu w ramach rozwoju regionalnego i miejskiego UE.