Start Archiwum wiadomości Obecnie Obserwatorium zawiera informacje i fakty na temat wybranych chorób przenoszonych przez wodę i żywność

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Obecnie Obserwatorium zawiera informacje i fakty na temat wybranych chorób przenoszonych przez wodę i żywność

W Obserwatorium dostępne są obecnie fakty i liczby dotyczące ośmiu chorób przenoszonych przez wodę i żywność (tj. kampylobakteriozy, salmonellozy, zakażeń bakteriami E. coli wytwarzającymi toksynę, choroby Legionnaires’a, shigellozy, leptospirosis, giardiasis i cryptosporidiosis). Strony internetowe poświęcone chorobom zawierają m.in. informacje na temat dróg przenoszenia chorób, skutków zdrowotnych i wrażliwości tych chorób na klimat.

Linki do stron informacyjnych dotyczących wszystkich chorób można znaleźć na stronie dowodowej na temat chorób przenoszonych przez wodę i żywność. Nowe strony informacyjne uzupełniają istniejące strony dotyczące chorób przenoszonych przez wektory (tj. dengi, chikungunya, malarii, kleszczowego zapalenia mózgu i gorączki zachodniego Nilu).

Date: 06 Sep 2023