Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Events in Luty 2024

  • 2024-02-06T12:00:00+01:00
  • 2024-04-09T13:30:00+02:00
Wt 6. Lut.

2024-02-06 12:00 to 2024-04-09 13:30
Online

Kurs, zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) we współpracy z Uniwersytetem w Kolumbii, ma być inicjatywą przewodnią mającą na celu zaangażowanie i edukowanie zdrowia publicznego i ogółu pracowników służby zdrowia w dziedzinie klimatu i zdrowia. Powinno to umożliwić im uczestnictwo i zaangażowanie się w politykę i rzecznictwo związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków, a także w badania wspierające podejmowanie decyzji we wszystkich sektorach.

  • 2024-02-19T12:00:00+01:00
  • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Pn 19. Lut.

2024-02-19 12:00 to 2024-02-20 17:00
Bruksela

Celem konferencji wysokiego szczebla jest refleksja nad istniejącymi lukami w wiedzy, potrzebami badawczymi i możliwościami współpracy w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia ludzkiego oraz określenie tych luk. Dzięki połączeniu naukowców, decydentów politycznych i odpowiednich zainteresowanych stron powinno to stanowić podstawę przyszłościowego programu badań w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia, zdolnego do dostarczenia solidnych dowodów niezbędnych działań i polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

  • 2024-02-20T15:00:00+01:00
  • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Wt 20. Lut.

2024-02-20 from 15:00 to 17:00
Online

Seminarium internetowe koncentruje się na budowaniu zrozumienia, kompetencji i zdolności w zakresie podejść opartych na prawach człowieka, które są częścią dobrej polityki i praktyki w zakresie zdrowia publicznego, w tym działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Seminarium internetowe jest pierwszym z serii organizowanych przez Wydział Zdrowia Publicznego Zjednoczonego Królestwa, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), Global Network for Academic Public Health (GNAPH), Groningen Centre for Health Law (GCHL), Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EUPHA) i innych partnerów.

  • 2024-02-21T15:00:00+01:00
  • 2024-02-21T16:30:00+01:00
Śr 21. Lut.

2024-02-21 from 15:00 to 16:30
Online

Rola pracowników służby zdrowia publicznego w kryzysie związanym ze zmianą klimatu ma zasadnicze znaczenie, a instytucje szkoleniowe w dziedzinie zdrowia publicznego mają za zadanie wyposażyć przyszłych specjalistów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania złożonym wyzwaniom związanym z klimatem i zdrowiem. To webinarium, zorganizowane przez Globalne Konsorcjum ds. Edukacji Klimatycznej i Zdrowotnej (GCCHE) we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Zdrowia Publicznego w regionie europejskim (ASPHER) i innymi partnerami, oferuje dyskusję na temat proaktywnych środków, jakie szkoły zdrowia publicznego mogą podjąć, aby włączyć klimat i zdrowie planety do swoich programów nauczania, aby zapewnić, że to pokolenie pracowników służby zdrowia będzie przygotowane do zapobiegania skutkom dla zdrowia związanym z klimatem, przygotowania się na nie i reagowania na nie.

Akcje Dokumentu