Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Information webinar on Wellcome Trust funding opportunity Feb 20, 2023 from 02:00 PM to 03:30 PM Online,

The webinar will inform about the scope and practicalities of the Wellcome Trust funding scheme "Climate Impacts Awards" for short-term, high-impact projects that make climate-related health impacts more visible. The discussion will be followed by a Q&A, where you will have the opportunity to ask questions.

Wellcome Trust funding opportunity for climate-health related projects

The Wellcome Trust funding scheme "Climate Impacts Awards" is funding transdisciplinary teams to deliver short-term, high-impact projects about the impacts of climate change on physical or mental health. Projects should combine evidence generation with communications and/or public engagement to make the health impacts of climate change visible and drive climate policy.

Implementing the Green Deal: Commission launches Climate Resilience Dialogue

The European Commission launched the Climate Resilience Dialogue, as announced in its Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy as well as in the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change. The first meeting of the dialogue brought together insurers, reinsurers, the corporate sector, consumers, public authorities and other stakeholders to exchange views and best practices to address the losses incurred from climate-related disasters.

The Bigger Picture: how climate and biodiversity are intimately linked, and what the European Union is doing to protect them both

The European Union (EU) has had considerable success with funding local projects in Europe and worldwide towards global climate action and biodiversity protection efforts. However, urgent large-scale action is still needed to prevent countless plant and species from going extinct and ultimately avoid irreversible disruption of our ecosystems, with potential negative consequences for climate change.

The European Marine Observation and Data Network (EMODnet) launches its fully unified marine data service

The European Marine Observation and Data Network (EMODnet), launched its fully unified marine data service, integrating all the data into one single portal. Rapid access to reliable and accurate data and information is vital in addressing threats to the marine environment, in the development of policies and legislation to protect vulnerable areas of our coasts and oceans, in understanding trends and in forecasting future changes. This portal contributes to international and European efforts on adaptation to climate change.

Will more frequent river floods cause widespread malfunction of European road networks?

A new study on “Flood risk assessment of the European road network” has been released. It investigates whether the potential level of disruptive impact on the road networks of European countries could reach a socio-economic tipping point, with an abrupt and large loss of road-network function. This research applies a form of statistical analysis to large-scale flooding events in Europe, and aims to inform climate adaptation policy.

Nature-based solutions: A tool for climate adaptation and other societal challenges

The Swedish Environmental Protection Agency has published the report on “Nature-based solutions: A tool for climate adaptation and other societal challenges”. The report disseminates knowledge and information about nature-based solutions and offers guidance on how NbS can be planned and implemented to meet the challenges of a changing climate, while promoting sustainable development through increased resilience and reduced vulnerability.

Getting started with healthcare climate resilience Feb 07, 2023 from 12:00 PM to 01:15 PM Online,

Health Care Without Harm (HCWH) Europe organizes a webinar to learn more about how to future-proof your healthcare facility against the impacts of climate change. A Climate-smart resilience plan is essential for any healthcare system to protect community health.

Open horizon Europe calls for Climate-Health

The recently adopted Horizon Europe Work Programme 2023-2024 includes calls for Research & Innovation activities, co-funded partnerships (COFUND) and Coordination and Support Actions (CSAs). The Health cluster is divided into six Destinations, focusing on a broad range of areas of importance for the future of health. Several clusters have open calls that are relevant for the climate-health nexus.

Horizon Europe info day – Health Cluster Jan 19, 2023 from 08:30 AM to 05:30 PM Online,

This information day aims to inform (potential) applicants to Horizon Europe funding about topics included in the Cluster 1 'Health' work programme of 2023.

European Congress on Tropical Medicine and International Health Nov 20, 2023 to Nov 23, 2023 Utrecht, the Netherlands,

The relation between human health and climate change is the central theme of the 13th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH): how is our health system impacted by extreme weather events and catastrophic conditions, including heatwaves, floods and wildfires in Europe. ECTMIH-2023's aim is to accelerate the connections between tropical medicine, global health, and planetary health. Health equity and universal health coverage are emphasized.

When will a 2-meter rise in sea level occur, and how might we adapt?

In a joint policy brief, the EU-funded H2020 projects PROTECT, CoCliCo and SCORE projects identify actions that are urgently needed to limit losses and damages, as coastal adaptation is an ongoing process that involves short-term actions, long-term planning and strategic thinking.

EU Member States make progress in climate adaptation to boost resilience, EEA review finds

EU Member States recognise the importance of adapting to impacts of heatwaves, droughts, floods, heavy precipitation and changing temperatures and of mainstreaming climate change adaptation to a wide range of affected areas like agriculture, or water and disaster risk management. These are key findings of a recently published European Environment Agency (EEA) report which assesses the state of national adaptation actions in 2021.

European Climate Change Adaptation (ECCA) Conference: Actionable knowledge for a climate resilient Europe Jun 19, 2023 to Jun 21, 2023 Dublin, Ireland,

ECCA2023 will showcase real-world examples of adaptation measures around state-of-the-art science and research for a climate resilient Europe. Solution-driven programme events will facilitate face-to-face conversations, informal and formal knowledge exchange on leading climate research projects. Face-to-face networking will re-connect existing relations and enable new contacts to be formed with new organisations and personalities that have joined the climate adaption communities since the pandemic.

Oświadczenie sztokholmskie: rola krajowych instytutów zdrowia publicznego w zakresie gotowości i reagowania na kryzys klimatyczny

Krajowe instytuty zdrowia publicznego (NPHI) z całego świata spotkały się na początku grudnia w Sztokholmie (Szwecja), aby zająć się największymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i znaleźć rozwiązania dla tych wyzwań. W oświadczeniu sztokholmskim podkreślono pilną potrzebę wykorzystania wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 w celu przeciwdziałania innym zagrożeniom dla zdrowia, w tym wyraźnie zmianie klimatu. NPHI odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z kryzysami, które mają wpływ na zdrowie ludzkie.

Nowe wskaźniki dostępne w Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie więcej wskaźników związanych ze skutkami zdrowotnymi wrażliwych na klimat chorób zakaźnych, ciepła i pyłku (opracowane przez Lancet Countdown Europe) i zaktualizowało istniejące wskaźniki o najnowsze dane.

Seminarium internetowe pt. „Działania w dziedzinie klimatu i styl życia w Alpach: jak tworzyć rozwiązania korzystne dla wszystkich” Dec 15, 2022 from 03:30 PM to 05:00 PM online (Zoom),

Webinarium zorganizowane przez Alpy Klimatyczne Konwencji Alpejskiej zbada, w jaki sposób stworzyć pozytywne nastawienie do działań w dziedzinie klimatu. Pokaże, w jaki sposób potężne historie lokalne mogą zainspirować ludzi do podejmowania działań w związku ze zmianą klimatu oraz w jaki sposób mogą oni stworzyć korzystne dla wszystkich rozwiązania w zakresie poprawy jakości życia w Alpach. Wkład ilustruje działania czynników (i motywacji) na rzecz zmiany zachowań, koncentrując się na łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej. Przedstawiciele dobrych praktyk, o których mowa w broszurze ACB „Zmniejszanie luki w działaniach w dziedzinie klimatu”, podzielą się swoimi doświadczeniami.

Przeglądarka na temat dostępności szpitali w Europie

Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie przeglądarkę mapy prezentującą dostępność szpitali w Europie. Możliwość terminowego przybycia do szpitala jest istotnym aspektem dostępu do opieki zdrowotnej. Przeglądarka przedstawia średni czas podróży do najbliższego szpitala w każdym regionie NUTS 3 w Europie.

Webinarium: Zanieczyszczenie ciepła i powietrza w kontekście nordyckim Dec 16, 2022 from 10:00 AM to 11:30 AM W internecie,

Globalne ocieplenie prowadzi do wzrostu temperatury i ekstremalnych zjawisk pogodowych, również w krajach nordyckich. To webinarium dotyczy potencjalnych skutków zdrowotnych fal upałów i rosnącego ryzyka pożarów lasów oraz ocenia poziom gotowości w krajach nordyckich. Przedstawiono również ustalenia projektu wyczerpania, w ramach którego bada się skutki połączenia ekstremalnego zanieczyszczenia ciepła i powietrza, jego koszty i potencjalne strategie radzenia sobie z tym problemem.

Konferencja „Klimat, woda i społeczeństwo – zmiany i wyzwania” Jul 03, 2023 12:00 AM to Jul 05, 2023 11:59 PM Bukareszt, Rumunia,

Edycja dorocznych konferencji organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klimatologii jest organizowana wspólnie z Uniwersytetem Bukareszteńskim we współpracy z Krajową Administracją Meteorologii, administracją krajową „wody rumuńskie”, Krajowym Instytutem Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami. Celem konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich i ekspertów, a także przedstawicieli agencji rządowych i organizacji pozarządowych, w celu omówienia sposobów dostosowania się do różnych zmian klimatycznych i związanych z wodą oraz zmian wpływających na społeczeństwo.

Uruchomienie interaktywnego atlasu klimatycznego dla Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech

Agencja Środowiska niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia opublikowała internetowy atlas klimatyczny (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). Obejmuje on mapy, interaktywne funkcje umożliwiające przeglądanie i pobieranie danych, a także wskaźniki dotyczące skutków zmiany klimatu i zmiany klimatu na szczeblu niższym niż krajowy. Publikacja atlasu internetowego wspiera wdrażanie ustawy o adaptacji do zmiany klimatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dichiarazione di Stoccolma: ruolo degli istituti nazionali di sanità pubblica nella preparazione e nella risposta alle crisi climatiche

Gli istituti nazionali di sanità pubblica (NPHI) di tutto il mondo si sono riuniti a Stoccolma (Svezia) all'inizio di dicembre per affrontare e trovare soluzioni alle principali sfide per la sicurezza sanitaria pubblica. Nella dichiarazione di Stoccolma sottolineano l'urgente necessità di applicare gli insegnamenti tratti dalla COVID-19 per affrontare altre minacce sanitarie, tra cui esplicitamente i cambiamenti climatici. Gli NPHI svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle crisi che colpiscono la salute umana.

Document Actions