Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Zaawansowane wyszukiwanie elementów bazy Climate-ADAPT tutaj
6 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.
zawęź_opcje_wyszukiwania
Typ elementuNowych elementów odSortuj według trafność · data (od najnowszych) · alfabetycznie
Sprawozdanie z warsztatów na temat wspólnego przeciwdziałania różnorodności biologicznej i kryzysom klimatycznym
Sprawozdanie z warsztatów współfinansowanych przez IPBES-IPCC jest wynikiem czterodniowych wirtualnych warsztatów, które odbyły się w grudniu 2020 r. z udziałem ekspertów w celu zbadania synergii i kompromisów między ochroną różnorodności biologicznej a łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne
Wyniki dyskusji panelowej na temat zmiany klimatu
21 września 2021 r. Śródziemnomorskie Biuro Informacyjne ds. Środowiska, Kultury i Zrównoważonego Rozwoju (MIO-ECSDE) zorganizowało dyskusję panelową wysokiego szczebla pt. „Zmiany klimatu: szybko rosnące wyzwanie dla regionu Morza Śródziemnego”, co dało podmiotom okazję do wyrażenia jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób kraje śródziemnomorskie są przygotowane do lepszego sprostania pojawiającym się wyzwaniom.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne
Spotkanie platformy LIFE: Zwiększanie świadomości i zaangażowania w działania w dziedzinie klimatu
W październiku 2021 r. w ramach unijnego programu LIFE zorganizowano specjalne posiedzenie platformy internetowej, aby zachęcić do wdrażania Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Projekty LIFE w dziedzinie klimatu, obejmujące również przystosowanie się do zmiany klimatu, mają wiele wspólnego z celami Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Projekty LIFE, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony z całej Europy zjednoczyły się w celu omówienia najlepszych sposobów wspierania Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne
Dokument programowy: Zmiana klimatu i europejski wymiar wodny – zwiększanie odporności
Niniejszy dokument programowy jest wynikiem konferencji „Zmiana klimatu a europejski wymiar gospodarki wodnej – zwiększanie odporności” i zawiera zalecenia dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE dotyczące sposobów zwiększenia odporności na zmianę klimatu związaną z wodą i zainicjowania zmian transformacyjnych niezbędnych do zapewnienia odporności w przyszłości.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne
Zakończono projekt plakatów: większa spójność między przystosowaniem się do zmiany klimatu a zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi
Umiejętność radzenia sobie z ekstremalnymi zjawiskami: społeczności zajmujące się przystosowaniem się do zmiany klimatu i zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi mogą dzielić się doświadczeniami i wiedzą na rzecz lepszej współpracy i spójności. Tak uczyniła platforma plakatów w ostatnich latach. W obliczu ekstremalnej pandemii COVID-19 w projekcie udało się dostosować naszą końcową konferencję do wersji internetowej. Materiały są dostępne na stronie internetowej i mogą odgrywać jeszcze większą rolę w toczących się dialogach.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne
Europejska konferencja w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA 2021) – przegląd wydarzeń
W internecie odbyła się 5. europejska konferencja na temat przystosowania się do zmiany klimatu pt. „Bringing adaptation solutions to life”. Tematem konferencji były dziś działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na rzecz odpornej przyszłości. W okresie od 25 maja do 10 czerwca zorganizowano serię dziewięciu seminariów internetowych w ramach przygotowań do wydarzenia wysokiego szczebla zaplanowanego na 22 czerwca.
Tekst_szukaj elementu_lokalizacja Archiwum informacyjne