Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2024-02-20T15:00:00+01:00
 • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Wt 20. Lut.

2024-02-20 from 15:00 to 17:00
Online

Seminarium internetowe koncentruje się na budowaniu zrozumienia, kompetencji i zdolności w zakresie podejść opartych na prawach człowieka, które są częścią dobrej polityki i praktyki w zakresie zdrowia publicznego, w tym działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Seminarium internetowe jest pierwszym z serii organizowanych przez Wydział Zdrowia Publicznego Zjednoczonego Królestwa, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), Global Network for Academic Public Health (GNAPH), Groningen Centre for Health Law (GCHL), Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EUPHA) i innych partnerów.

 • 2024-02-19T12:00:00+01:00
 • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Pn 19. Lut.

2024-02-19 12:00 to 2024-02-20 17:00
Bruksela

Celem konferencji wysokiego szczebla jest refleksja nad istniejącymi lukami w wiedzy, potrzebami badawczymi i możliwościami współpracy w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia ludzkiego oraz określenie tych luk. Dzięki połączeniu naukowców, decydentów politycznych i odpowiednich zainteresowanych stron powinno to stanowić podstawę przyszłościowego programu badań w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia, zdolnego do dostarczenia solidnych dowodów niezbędnych działań i polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

 • 2024-02-08T00:00:00+01:00
 • 2024-02-09T23:59:59+01:00
Cz 8. Lut.

2024-02-08 00:00 to 2024-02-09 23:59
Liège, Belgia

Ten dwudniowy szczyt w sprawie zmiany klimatu wniesie wkład w europejskie prace nad przystosowaniem się do zmiany klimatu, rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody i odpornością na zmianę klimatu. Celem tego posiedzenia jest opracowanie „Deklaracji z Liège”, ambitnego wspólnego planu działania, który będzie decydującym krokiem w pracach belgijskiej prezydencji Rady UE.

 • 2024-02-06T13:00:00+01:00
 • 2024-04-09T15:30:00+02:00
Wt 6. Lut.

2024-02-06 13:00 to 2024-04-09 15:30
Online

Kurs, zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) we współpracy z Columbia University, ma być sztandarową inicjatywą mającą na celu zaangażowanie i edukowanie zdrowia publicznego i szerszej siły roboczej w dziedzinie klimatu i zdrowia. Powinno to umożliwić im uczestnictwo i angażowanie się w politykę i rzecznictwo związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem zmiany klimatu, a także w badania, które wspierają podejmowanie decyzji we wszystkich sektorach.

 • 2024-01-31T13:00:00+01:00
 • 2024-01-31T14:30:00+01:00
Śr 31. Sty.

2024-01-31 from 13:00 to 14:30
Online

Seminarium internetowe zorganizowane w ramach projektu wyczerpania obejmie kilka praktycznych aspektów planowania działań w dziedzinie zdrowia w miastach, w tym połączenie ochrony cieplnej i redukcji zanieczyszczenia powietrza, dostosowanie planów działania do warunków lokalnych, zaangażowanie zainteresowanych stron i sektorów, włączenie środków na rzecz niskoemisyjnych miast odpornych na zmianę klimatu do regionalnych lub lokalnych planów działania.

 • 2024-01-30T15:00:00+01:00
 • 2024-01-30T16:30:00+01:00
Wt 30. Sty.

2024-01-30 from 15:00 to 16:30
Online

Wielu obywateli w Europie jest coraz bardziej narażonych na wysoki stres miejski i cieplny. W takim przypadku projekt PROVIDE przedstawi internetową tablicę wskaźników ryzyka klimatycznego PROVIDE, która zapewnia decydentom i praktykom łatwy dostęp do informacji na temat zagrożeń związanych z przyszłymi skutkami klimatycznymi w miastach oraz sposobów ich uniknięcia.

 • 2024-01-26T10:00:00+01:00
 • 2024-01-26T11:30:00+01:00
Pt 26. Sty.

2024-01-26 from 10:00 to 11:30
Online

Warsztaty internetowe poświęcone są problemom zdrowotnym związanym z zazielenianiem miast w kontekście zmiany klimatu. Podczas warsztatów, które są częścią projektu ENBEL (wzmacnianie działań badawczych w Belmontu w celu wsparcia kształtowania polityki UE w zakresie zmiany klimatu i zdrowia), przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań wraz ze strategiami łagodzenia zmiany klimatu w celu sprostania wyzwaniom zdrowotnym.

 • 2024-01-25T14:30:00+01:00
 • 2024-01-25T16:30:00+01:00
Cz 25. Sty.

2024-01-25 from 14:30 to 16:30
Bruksela i online

Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) będą gospodarzami hybrydowego wydarzenia wysokiego szczebla poświęconego przyszłości Europy i celom zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to będzie miało na celu przedstawienie istotnych informacji na temat tego, w jaki sposób UE może wzmocnić przywództwo w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, a w szczególności będzie obejmować uruchomienie piątej edycji sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju w Europie (ESDR).

Akcje Dokumentu