Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2023-12-06T14:00:00+01:00
 • 2023-12-06T15:30:00+01:00
Śr 6. Gru.

2023-12-06 from 14:00 to 15:30
Online

Warsztaty internetowe poświęcone są problemom zdrowotnym związanym z pożarami lasów w kontekście zmiany klimatu. Warsztaty rzucają światło na najnowsze wyniki badań i strategie łagodzące mające na celu sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z tymi klęskami żywiołowymi.

 • 2023-12-05T09:00:00+01:00
 • 2023-12-05T17:30:00+01:00
Wt 5. Gru.

2023-12-05 from 09:00 to 17:30
Bruksela i online

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) poświęci swoją drugą doroczną konferencję na temat obecnego stanu gotowości w dziedzinie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych zagrożeń zdrowia. Będzie to okazja do podsumowania poczynionych postępów i omówienia możliwych sposobów poprawy zbiorowej gotowości na leczenie, w tym te wynikające ze zmian klimatycznych. Ostatnia z czterech sesji tematycznych jednodniowej konferencji koncentruje się na zwiększeniu gotowości Europy do reagowania na zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem.

 • 2023-12-03T08:30:00+01:00
 • 2023-12-03T10:00:00+01:00
Nd 3. Gru.

2023-12-03 from 08:30 to 10:00
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

Zmiana klimatu jest głównym zagrożeniem dla zdrowia XXI wieku, a zagrażający życiu stres termiczny wymaga podjęcia pilnych działań. Wydarzenie to dostarcza decydentom europejskim informacji z pierwszej ręki na temat wysiłków podejmowanych w regionie europejskim na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim na ociepleniu planety.

 • 2023-12-03T00:00:00+01:00
 • 2023-12-03T23:59:59+01:00
Nd 3. Gru.

2023-12-03 from 00:00 to 23:59
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

argumenty zdrowotne za działaniami w dziedzinie klimatu i dodatkowe korzyści płynące z tych działań

 • 2023-12-01T00:00:00+01:00
 • 2023-12-11T23:59:59+01:00
Pt 1. Gru.

2023-12-01 00:00 to 2023-12-11 23:59
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

Konferencja COP28, we współpracy z WHO i innymi partnerami, zorganizuje w dniu 3 grudnia pierwszy w historii Dzień Zdrowia, w tym spotkanie ministrów zdrowia w dziedzinie klimatu. Oczekuje się, że konferencja COP podniesie profil polityczny tematu dotyczącego zdrowia związanego z klimatem oraz uwzględni kwestię zdrowia w programie działań dotyczących zmiany klimatu i – wszechstronnie – zmianę klimatu w polityce zdrowotnej. WHO i Wellcome Trust są gospodarzami pawilonu zdrowotnego COP28, skupiającego wiele różnych zainteresowanych stron i podmiotów zajmujących się zdrowiem klimatycznym. W Dubaju organizuje się kilka wydarzeń na temat związku między klimatem a zdrowiem, które są transmitowane w internecie.

 • 2023-11-30T00:00:00+01:00
 • 2023-12-12T23:59:59+01:00
Cz 30. Lis.

2023-11-30 00:00 to 2023-12-12 23:59
Online, Bruksela, Dubaj

Na 28. konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Dubaju (COP28) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, UE organizuje dziesiątki wydarzeń towarzyszących, transmitowanych na żywo za wolne od specjalnego pawilonu, począwszy od transformacji energetycznej po działania związane ze zmianą klimatu. Wydarzenia związane z adaptacją można znaleźć za pomocą opcji filtrowania na stronie programu.

 • 2023-11-23T10:00:00+01:00
 • 2023-11-23T13:00:00+01:00
Cz 23. Lis.

2023-11-23 from 10:00 to 13:00
Bruksela i online

Pathways2Resilience to sztandarowy projekt w ramach misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, mający na celu wzmocnienie pozycji 150 regionów w opracowywaniu planów przystosowania się do zmiany klimatu. W dniu 23 listopada, w Brukseli i w internecie, w ramach projektu zbadane zostanie, w jaki sposób regiony skutecznie realizują misję UE i jakie zmiany w praktyce wyglądają przystosowawcze, od nowych modeli finansowania po zaangażowanie ekosystemów, a skończywszy na innowacyjnej polityce. Ogłoszone zostanie również pierwsze zaproszenie do składania wniosków, w którym zostaną wybrane regiony i społeczności, które otrzymają finansowanie i usługi wspierające w ramach programu w celu opracowania strategii transformacyjnych i planów działania na rzecz odporności na zmianę klimatu.

 • 2023-11-21T11:00:00+01:00
 • 2023-11-21T12:30:00+01:00
Wt 21. Lis.

2023-11-21 from 11:00 to 12:30
Online

Celem webinarium zorganizowanego w ramach projektu „Informacje na temat modelowania zmian klimatu” (CCMI) jest wgląd w najnowsze wydarzenia i możliwości w zakresie oceny powiązań między zmianą klimatu a zdrowiem. Podczas webinarium zbadane zostaną również dodatkowe korzyści dla zdrowia ludzkiego, jakie mogą przynieść ambitne działania w dziedzinie klimatu wraz ze środkami łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Do dyskusji dołączą wybitni prelegenci z modelowania klimatu i przestrzeni zdrowotnej.

 • 2023-11-21T09:30:00+01:00
 • 2023-11-21T18:30:00+01:00
Wt 21. Lis.

2023-11-21 from 09:30 to 18:30
Bruksela, Belgia

Doroczne seminarium centrum wiedzy na temat zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (DRMKC), zorganizowane w ramach filaru naukowego unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności, wyjdzie poza alarmujące stwierdzenia na temat dotkliwości klęsk żywiołowych, ekstremalnych zjawisk klimatycznych i przyszłych scenariuszy katastrof, a także na działania i wiedzę, które pomogłyby w realizacji unijnego programu na rzecz odporności, w tym celów Unii w zakresie odporności na klęski i katastrofy. Celem wydarzenia jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, począwszy od ekspertów i doradców rządowych, a skończywszy na prywatnych przedsiębiorstwach i zainteresowanych obywatelach.

 • 2023-11-20T00:00:00+01:00
 • 2023-11-23T23:59:59+01:00
Pn 20. Lis.

2023-11-20 00:00 to 2023-11-23 23:59
Utrecht, Niderlandy

Związek między zdrowiem ludzi a zmianą klimatu jest głównym tematem 13. Europejskiego Kongresu Medycyny Tropikalnej i Międzynarodowego Zdrowia (ECTMIH): jaki wpływ wywierają na nasz system opieki zdrowotnej ekstremalne zdarzenia pogodowe i katastrofalne warunki, w tym fale upałów, powodzie i pożary lasów w Europie? Celem ECTMIH-2023 jest przyspieszenie powiązań między medycyną tropikalną, zdrowiem na świecie i zdrowiem planety. Podkreśla się równość w dziedzinie zdrowia i powszechne zabezpieczenie zdrowotne.

Akcje Dokumentu