Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2023-11-15T09:00:00+01:00
 • 2023-11-15T13:30:00+01:00
Śr 15. Lis.

2023-11-15 from 09:00 to 13:30
Bruksela i online

Konferencja polityczna zorganizowana przez konsorcjum ds. wyczerpania zasobów (Wydarzenie na zanieczyszczenie powietrza i ciepła w Europie, skutki krążenia i korzyści płynące z łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej) ma stanowić interaktywne forum wymiany wiedzy na temat powiązanych skutków dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu, ekstremalnego ciepła i zanieczyszczenia powietrza. Wydarzenie to skoncentruje się w szczególności na dowodach dotyczących rozwoju sytuacji w zakresie ciepła i zanieczyszczenia powietrza w Europie (w tym spowodowanych pożarami lasów) oraz jego wpływu na zdrowie, a także obecnych i przyszłych obciążeń zdrowotnych związanych z temperaturą w Europie oraz społeczno-gospodarczych kosztów zmiany klimatu oraz korzyści płynących z przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

 • 2023-11-13T13:00:00+01:00
 • 2023-11-14T17:00:00+01:00
Pn 13. Lis.

2023-11-13 13:00 to 2023-11-14 17:00
Bonn, Niemcy i Internet

W dniach 13–14 listopada 2023 r. w Bonn (Niemcy) odbędzie się w Bonn (Niemcy) w dniach 13–14 listopada 2023 r. Ich celem będzie zbadanie innowacyjnych metod wizualizacji i interakcji z danymi dotyczącymi klimatu i pogody oraz sposobów zaspokojenia innych istotnych potrzeb społecznych i politycznych.

 • 2023-11-13T09:00:00+01:00
 • 2023-11-13T18:00:00+01:00
Pn 13. Lis.

2023-11-13 from 09:00 to 18:00
Luksemburg

Konferencja, inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE), ma na celu podsumowanie i omówienie koncepcji „Jedno zdrowie”, aby lepiej zapobiegać globalnym zagrożeniom dla zdrowia na szczeblu europejskim i światowym, w tym skutkom zmiany klimatu, przewidywać je, przygotowywać się na nie, wykrywać je i reagować na nie.

 • 2023-10-30T14:00:00+01:00
 • 2023-10-31T19:00:00+01:00
Pn 30. Paź.

2023-10-30 14:00 to 2023-10-31 19:00
Online

Warsztaty internetowe w serii Severo Ochoa mają na celu podsumowanie istniejących dowodów, sukcesów, wąskich gardeł i przyszłych kierunków badań nad środowiskiem i rakiem. Zajmie się szybko zmieniającymi się metodami badawczymi i zbada dogłębnie powiązania między środowiskiem a rakiem, w tym złożony związek między zmianą klimatu a ryzykiem zachorowania na raka, który wymaga dalszego badania.

 • 2023-10-27T14:00:00+02:00
 • 2023-10-27T15:00:00+02:00
Pt 27. Paź.

2023-10-27 from 14:00 to 15:00
Online

Finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” projekt FORGENIUS („Poprawa dostępu do informacji i usług genetycznych zasobów leśnych dla użytkowników końcowych”) jest gospodarzem pierwszej edycji publicznych seminariów internetowych w celu omówienia postępów projektu w zakresie badań nad funkcjonowaniem lasów i gatunków drzew w zmieniającym się klimacie oraz ich odpornością na zmianę klimatu.

 • 2023-10-27T09:30:00+02:00
 • 2023-10-27T18:00:00+02:00
Pt 27. Paź.

2023-10-27 from 09:30 to 18:00
Bruksela, Belgia

Europejski przegląd klimatu – UE i globalne postępy w realizacji celów porozumienia paryskiego odbędzie się w piątek 27 października w Brukseli (Belgia). Wydarzenie to ma na celu wniesienie wkładu w dyskusję w ramach przygotowań do globalnego przeglądu – pierwszego przeglądu UNFCCC dotyczącego globalnych postępów poczynionych we wdrażaniu porozumienia paryskiego, który zakończy się na konferencji COP28 w listopadzie. Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane strony do otwartej dyskusji z decydentami wysokiego szczebla z Unii Europejskiej i z całego świata, a także prelegentami reprezentującymi szereg zainteresowanych stron, w tym organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, młodzież i inne podmioty.

 • 2023-10-27T00:00:00+02:00
 • 2023-10-27T23:59:59+02:00
Pt 27. Paź.

2023-10-27 from 00:00 to 23:59
Bruksela, Belgia z transmisją na żywo

Celem tego wydarzenia dla decydentów politycznych wysokiego szczebla i zainteresowanych stron jest wniesienie wkładu w dyskusję w ramach przygotowań do globalnego podsumowania, pierwszego przeglądu UNFCCC dotyczącego globalnych postępów we wdrażaniu porozumienia paryskiego, który zakończy się na konferencji COP28 w listopadzie.

 • 2023-10-16T00:00:00+02:00
 • 2023-10-18T23:59:59+02:00
Pn 16. Paź.

2023-10-16 00:00 to 2023-10-18 23:59
Poczdam, Niemcy

Konferencja pt. „Transgraniczne skutki zmiany klimatu i ryzyko systemowe w Europie i poza nią” ma na celu zgromadzenie naukowców z różnych dyscyplin, którzy pracują nad podejściami służącymi lepszemu zrozumieniu transgranicznych skutków i zagrożeń klimatycznych, reagowaniu na nie i dostosowaniu się do nich. Jest on organizowany wspólnie w ramach projektów UE w ramach programu „Horyzont 2020” kaskadowych zagrożeń klimatycznych: w kierunku adaptacyjnych i odpornych społeczeństw europejskich (CASCADES) oraz zdalnych skutków zmiany klimatu i ich wpływu na zrównoważony rozwój, politykę i handel w Europie (RECEIPT).

 • 2023-10-16T00:00:00+02:00
 • 2023-10-18T23:59:59+02:00
Pn 16. Paź.

2023-10-16 00:00 to 2023-10-18 23:59
Rzym, Włochy

Światowa konferencja na temat zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju (Tydzień Klimat 2023) to doroczne spotkanie liderów klimatycznych z sektora akademickiego, biznesowego, publicznego i nienastawionego na zysk, którego tematem przewodnim jest tegoroczny temat: „wspieranie przyrody i pozytywne rozwiązania na rzecz zeroemisyjności netto i zrównoważonej przyszłości”. Uznaje się, że łagodzenie zmiany klimatu oraz przystosowanie się do niej mają kluczowe znaczenie.

 • 2023-10-13T00:00:00+02:00
 • 2023-10-13T23:59:59+02:00
Pt 13. Paź.

2023-10-13 from 00:00 to 23:59
Online (wymagana rejestracja)

Włączenie danych dotyczących ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi do polityki: doroczna konferencja dotycząca usług programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego w 2023 r. odbędzie się online podczas Dnia Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi 13 października 2023 r. Konferencja będzie miała interaktywny format, w którym uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób dane – dotyczące susz, pożarów lasów, powodzi, mapowania sytuacji nadzwyczajnych i narażenia ludności – mogą wspierać szeroki wachlarz polityk i pomóc w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Akcje Dokumentu