Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2023-10-11T00:00:00+02:00
 • 2023-10-12T23:59:59+02:00
Śr 11. Paź.

2023-10-11 00:00 to 2023-10-12 23:59
Sztokholm, Szwecja

Transdyscyplinarna konferencja, zorganizowana przez ENBEL, ma zgromadzić naukowców, ekspertów i decydentów politycznych na styku między zdrowiem a zmianą klimatu. Zapewnia ona i prowadzi dyskusje na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, potencjalnych skutków społecznych i możliwości przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2023-10-11T00:00:00+02:00
 • 2023-10-17T23:59:59+02:00
Śr 11. Paź.

2023-10-11 00:00 to 2023-10-17 23:59
Lizbona, Portugalia

Uniwersytet Lizboński i finansowany przez UE projekt REGILIENCE organizują jesienną szkołę poświęconą: „Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – strategie i narzędzia na rzecz wyzwań regionalnych i lokalnych”, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z klimatem i odporności na zmianę klimatu. Kurs ten będzie skierowany do publicznych specjalistów zajmujących się ryzykiem klimatycznym i przystosowywaniem się do niej w skali regionalnej i lokalnej, a także do innych zainteresowanych ekspertów.

 • 2023-10-05T10:00:00+02:00
 • 2023-10-05T12:30:00+02:00
Cz 5. Paź.

2023-10-05 from 10:00 to 12:30
Online

Ekspert internetowy rozmawia o systemach opieki zdrowotnej odpornych na zmianę klimatu będzie opierać się na wiedzy na temat 2 aspektów, tj. (i) wpływu zmiany klimatu na zdrowie i sposobu, w jaki systemy opieki zdrowotnej mogą poprawić odporność na zmianę klimatu, oraz (ii) wkładu systemów opieki zdrowotnej w zmianę klimatu i sposobów zmniejszenia śladu klimatycznego. Celem wydarzenia jest wymiana zarówno wiedzy, jak i najlepszych praktyk w zakresie wkładu funduszy opieki zdrowotnej.

 • 2023-10-02T00:00:00+02:00
 • 2023-10-06T23:59:59+02:00
Pn 2. Paź.

2023-10-02 00:00 to 2023-10-06 23:59
Montréal, Kanada/hybrydowa

Seria konferencji w sprawie przystosowywania się do zmiany klimatu jest pierwszą międzynarodową konferencją poświęconą wyłącznie przystosowaniu się do zmiany klimatu. Ta dwuletnia konferencja jest sztandarowym wydarzeniem Światowego Programu Nauki o Przystosowywaniu się do zmiany klimatu (WASP) – jednym z czterech elementów Światowego Programu Klimatycznego. W październiku 2023 r. w Ouranos, rządzie Kanady i WASP odbędzie się siódma edycja przyszłości adaptacji (AF2023). Główne centrum konferencji będzie zlokalizowane w Palais des congrès de Montréal w Quebecu w Kanadzie. Zaproszenie na sesje zostanie ogłoszone na początku października 2022 r. Może istnieć komponent europejskich działań i projektów badawczych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2023-09-25T18:00:00+02:00
 • 2023-09-25T19:00:00+02:00
Pn 25. Wrz.

2023-09-25 from 18:00 to 19:00
Online

W Światowym Dniu Płodu Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) organizuje panel dyskusyjny na temat zmiany klimatu i zdrowia dróg oddechowych w ramach serii webinarium. Podczas wydarzenia ERS przedstawi nowe oświadczenie w sprawie zmiany klimatu i zdrowia dróg oddechowych, a eksperci podzielą się spostrzeżeniami podczas dyskusji panelowej. Seminarium internetowe jest skierowane do pracowników służby zdrowia, pacjentów, naukowców i decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim.

 • 2023-09-19T09:00:00+02:00
 • 2023-09-19T14:00:00+02:00
Wt 19. Wrz.

2023-09-19 from 09:00 to 14:00
Bruksela

Konferencja ta podzieli się nową wiedzą i spostrzeżeniami z nauki na temat zdrowia i zmiany klimatu. Tematy są różne – od wpływu zdrowia na ciepło środowiskowe i zawodowe, zanieczyszczenie powietrza, choroby zakaźne po nierówności. Naukowcy i eksperci przedstawią zalecenia dotyczące kształtowania polityki opartej na dowodach w celu lepszej ochrony zdrowia.

 • 2023-09-18T09:00:00+02:00
 • 2023-09-18T13:30:00+02:00
Pn 18. Wrz.

2023-09-18 from 09:00 to 13:30
Hybrydowy: New York City i Online

Wydarzenie to, zorganizowane przez Międzynarodową Konferencję w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (ICSD), zatytułowane: „Badanie roli myślenia systemowego w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, poprawie zdrowia i transformacji miast” ma na celu rozwiązanie problemu wzajemnych powiązań między światowymi wyzwaniami poprzez zgromadzenie ekspertów z różnych dyscyplin i metod, promowanie współpracy międzysektorowej. Wydarzenie, koncentrujące się na odporności na zmianę klimatu, zdrowiu ludzi i planety oraz dekarbonizacji miast, pokaza, w jaki sposób myślenie systemowe może napędzać przemiany transformacyjne.

 • 2023-09-14T14:00:00+02:00
 • 2023-09-14T16:30:00+02:00
Cz 14. Wrz.

2023-09-14 from 14:00 to 16:30
Online

Warsztaty internetowe zgromadzą pracowników szpitali, aby dowiedzieć się więcej na temat wspólnotowego podejścia do odporności na zmianę klimatu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do przewodnika dotyczącego replikacji podejścia wspólnotowego w ramach projektu LIFE RESYSTAL, zapoznają się z dwoma szpitalami pilotażowymi o swoich doświadczeniach oraz uzyskają możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń ze współpracownikami pracującymi ze społecznościami lokalnymi. Aby wziąć udział w warsztatach, muszą Państwo być/być członkiem sieci skalowania programu LIFE RESYSTAL.

 • 2023-09-12T09:00:00+02:00
 • 2023-09-14T12:30:00+02:00
Wt 12. Wrz.

2023-09-12 09:00 to 2023-09-14 12:30
Brno, Czechy

Usługa programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) dostarcza wiarygodnych informacji na temat przeszłego, obecnego i przyszłego klimatu, który wspiera politykę przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Dział odbywa 6. Zgromadzenie Ogólne, aby zastanowić się nad wcześniejszymi osiągnięciami i wspólnie kształtować przyszłość służby. Tegoroczne zgromadzenie koncentruje się na zasięgu danych i infrastrukturze, zaangażowaniu użytkowników i działaniach komunikacyjnych, a także na uruchomieniu nowego centrum energetycznego programu Copernicus, punktu kompleksowej obsługi produktów i informacji w celu wsparcia sektora energetycznego w zmieniającym się klimacie.

 • 2023-09-05T11:00:00+02:00
 • 2023-09-07T12:00:00+02:00
Wt 5. Wrz.

2023-09-05 11:00 to 2023-09-07 12:00
Göteborg, Sweden

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ds. wody oraz ekspertów i praktyków, zarządców i operatorów, urbanistów, badaczy, inżynierów, doradców i inne osoby zainteresowane ściekami, ściekami oraz łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej w regionie nordyckim Europy. Jednym z planowanych tematów jest przystosowanie się do zmiany klimatu i jej odporność.

Akcje Dokumentu