Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Past events

 • 2023-09-01T00:00:00+02:00
 • 2023-09-01T23:59:59+02:00
Pt 1. Wrz.

2023-09-01 from 00:00 to 23:59
Wycieczki, Francja

Druga edycja Dnia Chorób Zakaźnych i Jednolitego Zdrowia (IDOH) poświęcona jest przyszłości „Jedno zdrowie”. Celem konferencji jest zbadanie, w jaki sposób zintegrowane podejście może pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i chorób zakaźnych poprzez całościową wizję zdrowia. Wydarzenie to uważnie przygląda się roli globalnych zmian.

 • 2023-08-28T13:00:00+02:00
 • 2023-08-29T14:00:00+02:00
Pn 28. Sie.

2023-08-28 13:00 to 2023-08-29 14:00
Wageningen, Niderlandy/online

Niniejsze warsztaty na temat jakości wody są hybrydowym wydarzeniem stanowiącym kontynuację wcześniejszych spotkań i działań związanych z projektem dotyczącym międzysektorowego międzysektorowego projektu porównawczego modelu oddziaływania (ISIMIP), modelującym wpływ przyszłych scenariuszy przystosowania się do zmiany klimatu na skutki zmiany klimatu w skali globalnej oraz opartymi na procesach modelami alokacji wpływu na klimat w różnych sektorach (PROCLIAS), który koncentruje się na zrozumieniu przyszłego przystosowania się do skutków zmiany klimatu, zgodnie ze strategią UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach Zielonego Ładu.

 • 2023-07-12T11:00:00+02:00
 • 2023-07-12T13:00:00+02:00
Śr 12. Lip.

2023-07-12 from 11:00 to 13:00
Online

Wydarzenie to wpisuje się w pilną interakcję i aktualną sytuację w zakresie włączenia zdrowia publicznego do polityki i inicjatyw UE w dziedzinie klimatu, aby opowiedzieć się za przyszłością, w której priorytetem będzie sprawiedliwość w dziedzinie zdrowia na świecie. Przedstawiciele WHO, ASPHER i HSE Ireland przedstawiają przegląd najnowszej wiedzy naukowej, istniejących działań i punktów wejścia w celu promowania zdrowia poprzez przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego koncentrują się na tym, w jaki sposób obserwuje się zmiany klimatu, m.in. na Bałkanach Zachodnich.

 • 2023-07-04T14:30:00+02:00
 • 2023-07-04T16:00:00+02:00
Wt 4. Lip.

2023-07-04 from 14:30 to 16:00
W internecie

Seminarium internetowe dotyczy narzędzi i wskaźników służących monitorowaniu i ocenie skuteczności rozwiązań opartych na przyrodzie w zakresie hydrometeorologicznego ograniczania ryzyka oraz ocenie ich dodatkowych korzyści. Odbiorcami docelowymi są przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, praktycy, badacze, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat rozwiązań opartych na przyrodzie.

 • 2023-07-03T00:00:00+02:00
 • 2023-07-05T23:59:59+02:00
Pn 3. Lip.

2023-07-03 00:00 to 2023-07-05 23:59
Bukareszt, Rumunia

Edycja dorocznych konferencji organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klimatologii jest organizowana wspólnie z Uniwersytetem Bukareszteńskim we współpracy z Krajową Administracją Meteorologii, administracją krajową „wody rumuńskie”, Krajowym Instytutem Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami. Celem konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich i ekspertów, a także przedstawicieli agencji rządowych i organizacji pozarządowych, w celu omówienia sposobów dostosowania się do różnych zmian klimatycznych i związanych z wodą oraz zmian wpływających na społeczeństwo.

 • 2023-06-21T09:00:00-01:00
 • 2023-06-21T11:00:00-01:00
Śr 21. Cze.

2023-06-21 from 09:00 to 11:00
Dublin, Irlandia i internet

Kati Mattern (Europejska Agencja Środowiska) i Roger Street (Uniwersytet Oksfordzki i CMCC) będą przewodniczyć sesji na europejskiej konferencji w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA2023) w środę 21 czerwca 2023 r. w godz. 9.00–11.00 (GMT 1). Internetowe platformy klimatyczne w Europie dostarczają wiedzy, narzędzi, wytycznych i inspirujących przykładów ich zastosowania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Podczas tej sesji uczestnicy zbadają, w jaki sposób europejskie i krajowe platformy wiedzy na temat klimatu wspierają transfer wiedzy.

 • 2023-06-20T00:00:00+01:00
 • 2023-06-20T23:59:59+01:00
Wt 20. Cze.

2023-06-20 from 00:00 to 23:59
Dublinie, w Irlandii

Główne przesłania z 6. nordyckiej konferencji w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (NOCCA 2023) zostaną przedstawione podczas wydarzenia towarzyszącego europejskiej konferencji w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA). Celem tego wydarzenia towarzyszącego będzie omówienie i zbadanie środków mających na celu uwzględnienie kwestii przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym wśród społeczności europejskiej. Do udziału w sesji zapraszamy wszystkich uczestników ECCA2023 zainteresowanych takimi zagadnieniami jak zagrożenia transgraniczne, rozwiązania oparte na zasobach przyrody oraz planowanie ogólne na szczeblu lokalnym.

 • 2023-06-19T09:30:00+02:00
 • 2023-06-19T17:00:00+02:00
Pn 19. Cze.

2023-06-19 from 09:30 to 17:00
Mediolan, Włochy i internet

Sześciu naukowców w ramach projektu SOLOCLIM finansowanego w ramach programu „Horyzont 2022” (Solutions for Outdoor Climate Adaptation) przedstawi swoje rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na zewnątrz zarówno w skali planowania ulicznego, jak i miejskiego oraz omówi swoje projekty z uznanymi specjalistami.

 • 2023-06-19T00:00:00+02:00
 • 2023-06-21T23:59:59+02:00
Pn 19. Cze.

2023-06-19 00:00 to 2023-06-21 23:59
Dublinie, w Irlandii

ECCA2023 będzie prezentować rzeczywiste przykłady środków przystosowawczych w oparciu o najnowocześniejszą naukę i badania naukowe na rzecz odpornej na zmianę klimatu Europy. Oparte na rozwiązaniach wydarzenia programowe ułatwią bezpośrednie rozmowy oraz nieformalną i formalną wymianę wiedzy na temat wiodących projektów badawczych w dziedzinie klimatu. Bezpośrednie tworzenie sieci kontaktów umożliwi ponowne połączenie istniejących stosunków i nawiązanie nowych kontaktów z nowymi organizacjami i osobistościami, które dołączyły do społeczności zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu od czasu pandemii.

 • 2023-06-14T13:30:00+02:00
 • 2023-06-14T17:30:00+02:00
Śr 14. Cze.

2023-06-14 from 13:30 to 17:30
Walencja i internet

ECMWF, która wdraża usługę programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS), uruchomi centrum zdrowia programu Copernicus (CHH) podczas 7. Zgromadzenia Ogólnego CAMS. Głównym celem Centrum Zdrowia programu Copernicus jest zgrupowanie w jednym punkcie kontaktowym zbioru danych, produktów i informacji generowanych przez odpowiednie usługi programu Copernicus w celu wsparcia społeczności użytkowników sektora zdrowia.

Akcje Dokumentu