Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Events in Wrzesień 2021

 • 2021-08-30T00:00:00+02:00
 • 2021-09-01T23:59:59+02:00
Pn 30. Sie.

2021-08-30 00:00 to 2021-09-01 23:59
Toruń, Poland

Celem trzeciej międzynarodowej konferencji pt. „Polarne zmiany klimatyczne i środowiskowe w ostatnim milenijnym milenijności” jest przedstawienie osiągnięć naukowych i zidentyfikowanie luk w dziedzinie historycznej klimatologii regionów polarnych w oparciu o wczesne obserwacje meteorologiczne, historię, dendroclimatologię, paleolimnologię, geofizykę, geomorfologię i inne źródła.

 • 2021-09-03T00:00:00+02:00
 • 2021-09-11T23:59:59+02:00
Pt 3. Wrz.

2021-09-03 00:00 to 2021-09-11 23:59
Online

Światowy Kongres Ochrony Przyrody Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) ma na celu ustalanie priorytetów i stymulowanie działań na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju. Ta spóźniona edycja kongresu dotyczy rozwiązań opartych na zasobach przyrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 2021-09-08T00:00:00+02:00
 • 2021-09-10T23:59:59+02:00
Śr 8. Wrz.

2021-09-08 00:00 to 2021-09-10 23:59
Wels, Austria and online

Podczas międzynarodowej konferencji sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w 2021 r. przeanalizowane zostaną, w jaki sposób gminy w całej Europie już teraz wykorzystują politykę klimatyczną UE, czyniąc ją namacalną, oraz współpracują z zainteresowanymi stronami na rzecz transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu dla wszystkich.

 • 2021-09-08T00:00:00+02:00
 • 2021-09-09T23:59:59+02:00
Śr 8. Wrz.

2021-09-08 00:00 to 2021-09-09 23:59

Podczas tych warsztatów, współorganizowanych przez Europejską Agencję Środowiska/Climate-ADAPT, przedstawione zostaną ustalenia i główne przesłania końcowego projektu KE4CAP finansowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest zrozumienie zmieniającego się kontekstu polityki i praktyki, w którym funkcjonują platformy przystosowania się do zmiany klimatu (WPR), oraz zbadanie, w jaki sposób działania związane z wymianą wiedzy mogą pomóc WPR wspierać wielopoziomowe zarządzanie przystosowaniem się do zmiany klimatu w przyszłości. Warsztaty te zgromadzą międzynarodową społeczność WPR. Jest on skierowany do organizacji, które planują lub przygotowują platformy wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu na różnych szczeblach zarządzania, a także zarządzają nimi.

 • 2021-09-09T14:00:00+02:00
 • 2021-10-07T15:00:00+02:00
Cz 9. Wrz.

2021-09-09 14:00 to 2021-10-07 15:00

COP26 jest kluczowym momentem zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Uwzględnienie kwestii zdrowotnych w kształtowaniu polityki klimatycznej chroni ludność i buduje poparcie społeczne dla ambitnych działań w dziedzinie klimatu. W miesiącach poprzedzających konferencję COP26 Globalny Sojusz na rzecz Klimatu i Zdrowia (GCHA) organizuje serię seminariów internetowych poświęconych umiejętnościom, ramom i narzędziom, które mają pomóc w zapewnieniu, by wsparcie ze strony środowiska klimatycznego i zdrowotnego było jego najsilniejszym, jak dotąd podejściem negocjacyjnym.

 • 2021-09-16T00:00:00+02:00
 • 2021-09-16T23:59:59+02:00
Cz 16. Wrz.

2021-09-16 from 00:00 to 23:59
Online

W ramach finansowanego przez UE projektu Life ADAPTATE organizuje się końcową konferencję w celu przedstawienia i wymiany najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zmianą klimatu w sześciu krajach i gminach. Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców, decydentów politycznych, organizacji i obywateli zaangażowanych w kwestie związane ze skutkami zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu w środowisku miejskim.

 • 2021-09-20T14:00:00+02:00
 • 2021-10-04T16:00:00+02:00
Pn 20. Wrz.

2021-09-20 14:00 to 2021-10-04 16:00
Online

Zorganizowane zostaną trzy seminaria internetowe zgodne z wymiarem zielonym, sprawiedliwym i produktywnym miast, zgodnie z nową kartą lipską. Seminaria internetowe będą prezentować przykłady i inicjatywy miast dotyczące sposobów rozwijania odporności i dalszego wdrażania tych wymiarów na szczeblu lokalnym, a także zapewniać przestrzeń do dyskusji na temat osiągnięć, nierozstrzygniętych kwestii i przyszłych możliwości, aby pomóc miastom w sprostaniu wyzwaniom w sposób strategiczny, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 • 2021-09-23T15:00:00+02:00
 • 2021-09-23T17:00:00+02:00
Cz 23. Wrz.

2021-09-23 from 15:00 to 17:00

Lancet Countdown w Europie to współpraca badawcza mająca na celu monitorowanie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu w Europie. Dzięki dostępnym zasobom danych i wiedzy naukowej współpraca ta pozwoli na opracowanie wskaźników o wysokiej rozdzielczości i specyficznych dla danego regionu w celu określenia i sprostania głównym wyzwaniom i możliwościom związanym z reakcją Europy na zmianę klimatu w dziedzinie zdrowia. Wskaźniki te będą dostarczać informacji na potrzeby podejmowania decyzji politycznych, a także stanowić wkład w działalność Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia. Weź udział, rejestrując się na dwugodzinną imprezę inauguracyjną tej inicjatywy.

Akcje Dokumentu