Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Events in week 37

Niedziela, 17. Wrzesień 2023 until Sobota, 23. Wrzesień 2023.

  • 2023-09-18T09:00:00+02:00
  • 2023-09-18T13:30:00+02:00
Pn 18. Wrz.

2023-09-18 from 09:00 to 13:30
Hybrydowy: New York City i Online

Wydarzenie to, zorganizowane przez Międzynarodową Konferencję w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (ICSD), zatytułowane: „Badanie roli myślenia systemowego w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, poprawie zdrowia i transformacji miast” ma na celu rozwiązanie problemu wzajemnych powiązań między światowymi wyzwaniami poprzez zgromadzenie ekspertów z różnych dyscyplin i metod, promowanie współpracy międzysektorowej. Wydarzenie, koncentrujące się na odporności na zmianę klimatu, zdrowiu ludzi i planety oraz dekarbonizacji miast, pokaza, w jaki sposób myślenie systemowe może napędzać przemiany transformacyjne.

  • 2023-09-19T09:00:00+02:00
  • 2023-09-19T14:00:00+02:00
Wt 19. Wrz.

2023-09-19 from 09:00 to 14:00
Bruksela

Konferencja ta podzieli się nową wiedzą i spostrzeżeniami z nauki na temat zdrowia i zmiany klimatu. Tematy są różne – od wpływu zdrowia na ciepło środowiskowe i zawodowe, zanieczyszczenie powietrza, choroby zakaźne po nierówności. Naukowcy i eksperci przedstawią zalecenia dotyczące kształtowania polityki opartej na dowodach w celu lepszej ochrony zdrowia.

Akcje Dokumentu