Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Events in Wrzesień 2023

  • 2023-09-01T00:00:00+02:00
  • 2023-09-01T23:59:59+02:00
Pt 1. Wrz.

2023-09-01 from 00:00 to 23:59
Wycieczki, Francja

Druga edycja Dnia Chorób Zakaźnych i Jednolitego Zdrowia (IDOH) poświęcona jest przyszłości „Jedno zdrowie”. Celem konferencji jest zbadanie, w jaki sposób zintegrowane podejście może pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i chorób zakaźnych poprzez całościową wizję zdrowia. Wydarzenie to uważnie przygląda się roli globalnych zmian.

  • 2023-09-14T14:00:00+02:00
  • 2023-09-14T16:30:00+02:00
Cz 14. Wrz.

2023-09-14 from 14:00 to 16:30
Online

Warsztaty internetowe zgromadzą pracowników szpitali, aby dowiedzieć się więcej na temat wspólnotowego podejścia do odporności na zmianę klimatu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do przewodnika dotyczącego replikacji podejścia wspólnotowego w ramach projektu LIFE RESYSTAL, zapoznają się z dwoma szpitalami pilotażowymi o swoich doświadczeniach oraz uzyskają możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń ze współpracownikami pracującymi ze społecznościami lokalnymi. Aby wziąć udział w warsztatach, muszą Państwo być/być członkiem sieci skalowania programu LIFE RESYSTAL.

  • 2023-09-19T09:00:00+02:00
  • 2023-09-19T14:00:00+02:00
Wt 19. Wrz.

2023-09-19 from 09:00 to 14:00
Bruksela

Konferencja ta podzieli się nową wiedzą i spostrzeżeniami z nauki na temat zdrowia i zmiany klimatu. Tematy są różne – od wpływu zdrowia na ciepło środowiskowe i zawodowe, zanieczyszczenie powietrza, choroby zakaźne po nierówności. Naukowcy i eksperci przedstawią zalecenia dotyczące kształtowania polityki opartej na dowodach w celu lepszej ochrony zdrowia.

  • 2023-09-25T18:00:00+02:00
  • 2023-09-25T19:00:00+02:00
Pn 25. Wrz.

2023-09-25 from 18:00 to 19:00
Online

W Światowym Dniu Płodu Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) organizuje panel dyskusyjny na temat zmiany klimatu i zdrowia dróg oddechowych w ramach serii webinarium. Podczas wydarzenia ERS przedstawi nowe oświadczenie w sprawie zmiany klimatu i zdrowia dróg oddechowych, a eksperci podzielą się spostrzeżeniami podczas dyskusji panelowej. Seminarium internetowe jest skierowane do pracowników służby zdrowia, pacjentów, naukowców i decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim.

Akcje Dokumentu