Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Events in Grudzień 2023

  • 2023-12-01T00:00:00+01:00
  • 2023-12-11T23:59:59+01:00
Pt 1. Gru.

2023-12-01 00:00 to 2023-12-11 23:59
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

Konferencja COP28, we współpracy z WHO i innymi partnerami, zorganizuje w dniu 3 grudnia pierwszy w historii Dzień Zdrowia, w tym spotkanie ministrów zdrowia w dziedzinie klimatu. Oczekuje się, że konferencja COP podniesie profil polityczny tematu dotyczącego zdrowia związanego z klimatem oraz uwzględni kwestię zdrowia w programie działań dotyczących zmiany klimatu i – wszechstronnie – zmianę klimatu w polityce zdrowotnej. WHO i Wellcome Trust są gospodarzami pawilonu zdrowotnego COP28, skupiającego wiele różnych zainteresowanych stron i podmiotów zajmujących się zdrowiem klimatycznym. W Dubaju organizuje się kilka wydarzeń na temat związku między klimatem a zdrowiem, które są transmitowane w internecie.

  • 2023-12-03T00:00:00+01:00
  • 2023-12-03T23:59:59+01:00
Nd 3. Gru.

2023-12-03 from 00:00 to 23:59
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

argumenty zdrowotne za działaniami w dziedzinie klimatu i dodatkowe korzyści płynące z tych działań

  • 2023-12-03T08:30:00+01:00
  • 2023-12-03T10:00:00+01:00
Nd 3. Gru.

2023-12-03 from 08:30 to 10:00
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i internet

Zmiana klimatu jest głównym zagrożeniem dla zdrowia XXI wieku, a zagrażający życiu stres termiczny wymaga podjęcia pilnych działań. Wydarzenie to dostarcza decydentom europejskim informacji z pierwszej ręki na temat wysiłków podejmowanych w regionie europejskim na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim na ociepleniu planety.

  • 2023-12-05T09:00:00+01:00
  • 2023-12-05T17:30:00+01:00
Wt 5. Gru.

2023-12-05 from 09:00 to 17:30
Bruksela i online

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) poświęci swoją drugą doroczną konferencję na temat obecnego stanu gotowości w dziedzinie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych zagrożeń zdrowia. Będzie to okazja do podsumowania poczynionych postępów i omówienia możliwych sposobów poprawy zbiorowej gotowości na leczenie, w tym te wynikające ze zmian klimatycznych. Ostatnia z czterech sesji tematycznych jednodniowej konferencji koncentruje się na zwiększeniu gotowości Europy do reagowania na zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem.

  • 2023-12-06T14:00:00+01:00
  • 2023-12-06T15:30:00+01:00
Śr 6. Gru.

2023-12-06 from 14:00 to 15:30
Online

Warsztaty internetowe poświęcone są problemom zdrowotnym związanym z pożarami lasów w kontekście zmiany klimatu. Warsztaty rzucają światło na najnowsze wyniki badań i strategie łagodzące mające na celu sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z tymi klęskami żywiołowymi.

Akcje Dokumentu