Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Events in Styczeń 2024

  • 2024-01-26T10:00:00+01:00
  • 2024-01-26T11:30:00+01:00
Pt 26. Sty.

2024-01-26 from 10:00 to 11:30
Online

Warsztaty internetowe poświęcone są problemom zdrowotnym związanym z zazielenianiem miast w kontekście zmiany klimatu. Podczas warsztatów, które są częścią projektu ENBEL (wzmacnianie działań badawczych w Belmontu w celu wsparcia kształtowania polityki UE w zakresie zmiany klimatu i zdrowia), przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań wraz ze strategiami łagodzenia zmiany klimatu w celu sprostania wyzwaniom zdrowotnym.

  • 2024-01-30T15:00:00+01:00
  • 2024-01-30T16:30:00+01:00
Wt 30. Sty.

2024-01-30 from 15:00 to 16:30
Online

Wielu obywateli w Europie jest coraz bardziej narażonych na wysoki stres miejski i cieplny. W takim przypadku projekt PROVIDE przedstawi internetową tablicę wskaźników ryzyka klimatycznego PROVIDE, która zapewnia decydentom i praktykom łatwy dostęp do informacji na temat zagrożeń związanych z przyszłymi skutkami klimatycznymi w miastach oraz sposobów ich uniknięcia.

  • 2024-01-31T13:00:00+01:00
  • 2024-01-31T14:30:00+01:00
Śr 31. Sty.

2024-01-31 from 13:00 to 14:30
Online

Seminarium internetowe zorganizowane w ramach projektu wyczerpania obejmie kilka praktycznych aspektów planowania działań w dziedzinie zdrowia w miastach, w tym połączenie ochrony cieplnej i redukcji zanieczyszczenia powietrza, dostosowanie planów działania do warunków lokalnych, zaangażowanie zainteresowanych stron i sektorów, włączenie środków na rzecz niskoemisyjnych miast odpornych na zmianę klimatu do regionalnych lub lokalnych planów działania.

Akcje Dokumentu