Home CCA events Подобряване на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България
Info
Dear visitors, we are in the process of migrating the website to some multilingual versions. There will be parts of the website that may be experiencing technical difficulties. We apologise for any temporal inconvenience. Stay informed and register for our climate change adaptation information.
Event | Agenda and supporting documents | Practical Information | Registration

Climate-ADAPT Event

Подобряване на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България

Promoting Climate-ADAPT in Bulgaria

Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT) е партньорска инициатива на Генералната дирекция "Действия по климата" (DG CLIMA) на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Нейните основни цели са да споделя знания и практически опит в областта на адаптацията към изменението на климата, да подпомага ефективното усвояване на тези знания от отговорните лицаи да допринася за по-високо ниво на координация между съответните секторни политики и различните институционални нива. В рамките на новата стратегия на ЕС за адаптация тя ще бъде  разширена с допълнителни, нови компоненти, за да се подпомогне вземането на по-информирани решения за една по-устойчива kъм изменението на климата Европа.

Уебинарът, организиран съвместно с българското Министерство на околната среда и водите, предлага преглед на наличните знания, насоки и инструменти за адаптация на национално и европейско равнище, като например данни за климата, инструмент за подпомагане на адаптацията в градовете и конкретни примери . Уебинарът също така дава възможност да се разсъждава върху това как се прилага наличната информация и кои пропуски в знанията трябва да бъдат отстранени на ниво ЕС и на национално ниво.

Целевата аудитория на уебинара са настоящи и потенциални нови потребители и доставчици на информация за Climate-ADAPT в България, т.е. правителствени ръководители, както и организации, които ги подкрепят при разработването, прилагането и оценката на стратегии, планове и действия за адаптиране към изменението на климата на всички управленски нива в България. Добре дошли са всички други участници, заинтересовани и ангажирани с адаптацията към изменението на климата в България (включително предприятия и неправителствени организации, практикуващи специалисти и други заинтересовани частни лица).

Уебинарът ще се проведе на английски и български,  ще бъде осигурен устен превод от английски език.

Научете повече за Climate-ADAPT на български език.

Прочетете тук историята на измислената героиня Зорница, която работи в организация, предоставяща консултации на българските фермери. Тя иска да разбере по-добре въздействието на изменението на климата върху селското стопанство, особено наводненията и и горещините, за да може да съветва ефективно своите клиенти.

Agenda and supporting documents

 Добре дошли

Topic I  

Адаптиране към изменението на климата в България

 

Национална стратегия за адаптация и план за действие;

Стратегия за адаптация на София

  Въпроси и отговори
Topic II

Допълнителни знания, налични на равнището на ЕС за Climate-ADAPT

Ролята на Climate-ADAPT в подкрепа на адаптацията към изменението на климата в България

Въпроси и отговори

Topic III

Размисли за научените уроци относно предоставянето на знания и перспективи за адаптация

Кръгла маса: размисли за наличните знания за адаптиране на национално/местно равнище и на равнище ЕС

 

Practical information

Participation

Уебинарът ще се проведе като затворена онлайн среща под формата на "Zoom Webinar". Необходима е предварителна регистрация. След регистрация ще получите потвърждение Връзката към Zoom ще бъде предоставена на регистрираните участници преди събитието. Като участник ще получите разрешение за слушане и писане. Уебинарът ще се проведе като интерактивна среща с време за обратна връзка. Разрешението за писане ще бъде използвано, за да изпратите въпросите си чрез функцията за чат. Участниците няма да могат да включват микрофона и камерата си.

 

Contact

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Language of the conference

en

Language: en

Online registration