Home CCA events Подобряване на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България
Event | Agenda and supporting documents | Practical information | Registration

Climate-ADAPT Event

Подобряване на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България

Promoting Climate-ADAPT in Bulgaria

Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT) е партньорска инициатива на Генералната дирекция "Действия по климата" (DG CLIMA) на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Нейните основни цели са да споделя знания и практически опит в областта на адаптацията към изменението на климата, да подпомага ефективното усвояване на тези знания от отговорните лицаи да допринася за по-високо ниво на координация между съответните секторни политики и различните институционални нива. В рамките на новата стратегия на ЕС за адаптация тя ще бъде  разширена с допълнителни, нови компоненти, за да се подпомогне вземането на по-информирани решения за една по-устойчива kъм изменението на климата Европа.

Уебинарът, организиран съвместно с българското Министерство на околната среда и водите, предлага преглед на наличните знания, насоки и инструменти за адаптация на национално и европейско равнище, като например данни за климата, инструмент за подпомагане на адаптацията в градовете и конкретни примери . Уебинарът също така дава възможност да се разсъждава върху това как се прилага наличната информация и кои пропуски в знанията трябва да бъдат отстранени на ниво ЕС и на национално ниво.

Целевата аудитория на уебинара са настоящи и потенциални нови потребители и доставчици на информация за Climate-ADAPT в България, т.е. правителствени ръководители, както и организации, които ги подкрепят при разработването, прилагането и оценката на стратегии, планове и действия за адаптиране към изменението на климата на всички управленски нива в България. Добре дошли са всички други участници, заинтересовани и ангажирани с адаптацията към изменението на климата в България (включително предприятия и неправителствени организации, практикуващи специалисти и други заинтересовани частни лица).

Уебинарът ще се проведе на английски и български,  ще бъде осигурен устен превод от английски език.

Научете повече за Climate-ADAPT на български език.

Прочетете тук историята на измислената героиня Зорница, която работи в организация, предоставяща консултации на българските фермери. Тя иска да разбере по-добре въздействието на изменението на климата върху селското стопанство, особено наводненията и и горещините, за да може да съветва ефективно своите клиенти.

Agenda and supporting documents

 Добре дошли

Topic I  

Адаптиране към изменението на климата в България

 

Национална стратегия за адаптация и план за действие;

Стратегия за адаптация на София

  Въпроси и отговори
Topic II

Допълнителни знания, налични на равнището на ЕС за Climate-ADAPT

Ролята на Climate-ADAPT в подкрепа на адаптацията към изменението на климата в България

Въпроси и отговори

Topic III

Размисли за научените уроци относно предоставянето на знания и перспективи за адаптация

Кръгла маса: размисли за наличните знания за адаптиране на национално/местно равнище и на равнище ЕС

 

Practical information

Participation

Уебинарът ще се проведе като затворена онлайн среща под формата на "Zoom Webinar". Необходима е предварителна регистрация. След регистрация ще получите потвърждение Връзката към Zoom ще бъде предоставена на регистрираните участници преди събитието. Като участник ще получите разрешение за слушане и писане. Уебинарът ще се проведе като интерактивна среща с време за обратна връзка. Разрешението за писане ще бъде използвано, за да изпратите въпросите си чрез функцията за чат. Участниците няма да могат да включват микрофона и камерата си.

 

Contact

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Language of the conference

Bulgarian

Language: en

Online registration