Home CCA events Zlepšenie adaptácie na zmenu klímy: Znalosti a nástroje na národnej úrovni a na úrovni EÚ pre Slovensko
Event | Agenda and supporting documents | Practical information | Registration

Climate-ADAPT Event

Zlepšenie adaptácie na zmenu klímy: Znalosti a nástroje na národnej úrovni a na úrovni EÚ pre Slovensko

Promoting Climate-ADAPT in Slovakia

Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT) je partnerstvom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA) a Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Jej hlavným cieľom je zdieľať poznatkovú základňu a praktické skúsenosti s implementáciou adaptácie na zmenu klímy, napomáhať účinnému využívaniu týchto poznatkov zo strany rozhodovacích orgánov a prispievať k vyššej úrovni koordinácie medzi príslušnými sektorovými politikami a rôznymi inštitucionálnymi úrovňami. V rámci novej stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy sa bude ďalej rozširovať o nové zložky a obsah s cieľom podporiť lepšie informované rozhodovanie v záujme väčšej odolnosti Európy voči zmene klímy.

Webinár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ponúka prehľad dostupných poznatkov, usmernení a nástrojov v oblasti adaptácie na národnej úrovni a na úrovni EÚ, ako napríklad  klimatické údaje, nástroj na podporu adaptácie miest a prípadové štúdie. Na webinári bude predstavené ako sa dostupné informácie využívajú a ktoré medzery v znalostiach je potrebné riešiť na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

Cieľovou skupinou webinára sú súčasní a potenciálni noví používatelia a poskytovatelia informácií pre Climate-ADAPT na Slovensku, t. j. vládni činitelia s rozhodovacími právomocami, ako aj organizácie, ktoré ich podporujú pri tvorbe, implementácii a hodnotení stratégií, plánov a opatrení na adaptáciu na zmenu klímy na všetkých úrovniach riadenia na Slovensku. Okrem toho sa na webinári môžu zúčastniť aj všetci ostatní aktéri zapojení do adaptácie na zmenu klímy na Slovensku (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií, odborníkov z praxe a ďalších zainteresovaných občanov).

Jazyk webinára jeangličtina a slovenčina, a k dispozícii bude tlmočenie do slovenčiny.

 

LViac informácií o Climate-ADAPT v slovenskom jazyku

Prečítajte si príbeh fiktívnej postavy Beaty, ktorá pracuje na ministerstve životného prostredia. Je zodpovedná za tvorbu adaptačných politík pre vodohospodársky sektor na Slovensku. Keďže povodne sú na Slovensku kľúčovým problémom, hľadá informácie o vodnom hospodárstve, aby mohla vypracovať opatrenia na ochranu pred povodňami a manažment prírodných hrozieb a rizík.

Agenda and supporting documents

 

Vitajte na

Topic I  

Riešenie adaptácie na zmenu klímy na Slovensku

   
Topic II  

Doplňujúce poznatky o Climate-ADAPT dostupné na úrovni EÚ

   
Topic III

Úvahy o poskytovaní adaptačných poznatkova výhľady v oblasti adaptácie

   

 

Practical information

Participation

Webinár je organizovaný ako uzavreté online stretnutie, na ktoré je potrebná predchádzajúca registrácia. Podujatie sa bude konať ako "Zoom Webinar". Po registrácii Vám bude doručenépotvrdenie o registrácii. Odkaz na  Zoom bude zaregistrovaným účastníkom poskytnutý pred podujatím. Ako účastník dostanete povolenie na počúvanie a písanie. Webinár bude prebiehať ako interaktívne stretnutie s časom na spätnú väzbu. Povolenie na písanie bude slúžiť na zasielanie vašich otázok prostredníctvom funkcie chatu. Účastníci nebudú môcť zapnúť mikrofón a kameru.

 

Contact

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Language of the conference

Slovak

Language: en

Online registration