Start Wydarzenia CCA Dostosowanie klimatu-ADAPT do kontekstu polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2021 r.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje |

Wydarzenie Climate-ADAPT

Dostosowanie klimatu-ADAPT do kontekstu polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2021 r.

Seminarium internetowe na temat rozwoju Climate-ADAPT

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Climate-ADAPT ma na celu wspieranie Europy w dostosowywaniu się do zmiany klimatu poprzez pomoc użytkownikom w dostępie do danych i informacji na temat przewidywanej zmiany klimatu w Europie, obecnej i przyszłej podatności na zagrożenia regionów i sektorów, unijnych, krajowych i ponadnarodowych strategii i działań przystosowawczych, studium przypadku adaptacji i potencjalnych wariantach przystosowania się do zmiany klimatu, a także na narzędziach wspierających planowanie przystosowania się do zmiany klimatu.

W nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, uruchomionej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, uznano, że platforma ta jest już ugruntowanym narzędziem referencyjnym i zasobem wiedzy. W nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu nadano jeszcze większe znaczenie, zwłaszcza aby stać się „autorytatywnym europejskim platformą przystosowania się do zmiany klimatu”. W związku z tym Climate-ADAPT jest obecnie w trakcie restrukturyzacji w celu dostosowania się do struktury nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, która jest bardziej złożona niż poprzednia i obejmuje różne zagadnienia przekrojowe. Ponadto Climate-ADAPT jest regularnie aktualizowany i ulepszany, aby uchwycić rosnącą ilość i różnorodność wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu w Europie. Przyszły program „Climate-ADAPT” będzie również musiał zostać dostosowany do inicjatyw politycznych UE, takich jak misja UE ds. przystosowania się do zmiany klimatu, w tym transformacja społeczna i przeznaczenie Ziemi.

Dalszy rozwój Climate-ADAPT będzie odbywał się stopniowo, koncentrując się na konkretnych priorytetach w każdym okresie. EEA doprecyzuje stopniowe podejście w strategii klimatyczno-ADAPT na lata 2022–2024 i będzie je wdrażać głównie za pomocą rocznych planów działania europejskich centrów tematycznych.

Celem webinarium jest wprowadzenie bieżących prac i priorytetów planowanych działań w 2021 r. i później, dotyczących dostosowania AAPT do nowych ram polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Podczas sesji interaktywnych zgromadzone zostaną informacje zwrotne na temat planowanych priorytetów z punktu widzenia użytkowników i dostawców Climate-ADAPT na temat dalszego rozwoju Climate-ADAPT.

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy Climate-ADAPT. Zamierzeni użytkownicy i dostawcy Climate-ADAPT to przede wszystkim decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu unijnym, transnarodowym, krajowym i niższym niż krajowy. Poza tym istnieje szersze spektrum użytkowników, w tym organizacje biznesowe i pozarządowe, naukowcy, praktycy i zainteresowani obywatele.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Agenda i dokumenty uzupełniające

Download the detailed agenda here

Witamy
Temat I  Przeciwdziałanie zmianie klimatu w kontekście nowej polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

 

Temat II2021 – realizacja ambitnych celów o wysokim priorytecie nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Wspieranie bardziej systemowej i szybszej adaptacji dzięki nowym funkcjom Climate-ADAPT

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Wspieranie bardziej systemowej i szybszej adaptacji poprzez dalsze rozwijanie obecnych funkcji Climate-ADAPT

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Temat III2022 i później – Odzwierciedlanie i wdrażanie wszystkich działań nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

 

A background document for the event is available here

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako otwarte spotkanie online/spotkanie zamknięte w oparciu o osobiste zaproszenie. Udział w webinarium możliwy jest za pośrednictwem łącza internetowego. Link zostanie wysłany do Ciebie po rejestracji. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Nie przedstawiono obrazu wizualnego uczestników.

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate.adapt@eea.europa.eu

Język konferencji

English

Language: pl