Start Wydarzenia CCA Pomoc we wdrażaniu polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – nowe wydarzenia w dziedzinie klimatu – ADAPT

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Pomoc we wdrażaniu polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – nowe wydarzenia w dziedzinie klimatu – ADAPT

Seminarium internetowe na temat rozwoju klimatu-ADAPT

Nowa unijna strategia adaptacyjna uznaje obecną rolę Climate-ADAPT jako kluczowego punktu odniesienia dla wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu i ma na celu uczynienie z niej autorytatywnej europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu. Osiągnięcie tego nowego celu wymaga znacznego rozszerzenia programu Climate-ADAPT o nowe komponenty danych i wiedzy. Strategia klimatyczno-ADAPT na lata 2022–2024 zawiera informacje na temat celów i działań priorytetowych związanych z rozwojem programu „Climate-ADAPT”.

W pierwszej połowie 2022 r. DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu i EEA rozpoczęły wdrażanie tych priorytetów, takich jak informowanie o tym, w jaki sposób Komisja Europejska wdraża kluczowe tematy strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (Just resilience, Nature-based Solutions, prezentująca dostęp do danych dotyczących klimatu, wiedzy i rozwiązań w zakresie skutków zmiany klimatu związanych ze zdrowiem). Ponadto Climate-ADAPT poprawił dostęp do badań finansowanych ze środków UE oraz zakres studiów przypadku. Zainicjowano kampanię promocyjną Climate-ADAPT, aby lepiej zaangażować użytkowników i dostawców Climate-ADAPT w 5 wybranych krajach. W drugiej połowie roku działania skupią się na tłumaczeniu programu Climate-ADAPT na języki narodowe, utworzeniu centrum wiedzy dla misji UE ds. przystosowania się i dostępu do większej liczby kluczowych dostawców wiedzy na szczeblu UE.

Celem webinarium jest przedstawienie aktualizacji programu Climate-ADAPT, wdrożonych w pierwszej połowie 2022 r., oraz poinformowanie o działaniach przewidzianych na drugą połowę roku. Podczas sesji interaktywnych zgromadzone zostaną informacje zwrotne na temat zmian w programie Climate-ADAPT i proponowanych priorytetów z perspektywy użytkowników i dostawców programu Climate-ADAPT.  

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy Climate-ADAPT. Zamierzeni użytkownicy i dostawcy Climate-ADAPT to przede wszystkim decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu unijnym, transnarodowym, krajowym i niższym niż krajowy. Poza tym istnieje szersze spektrum użytkowników, w tym organizacje biznesowe i pozarządowe, naukowcy, praktycy i zainteresowani obywatele.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Pomoc we wdrażaniu polityki UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – nowe zmiany w zakresie klimatu-ADAPT

Informacje zwrotne, pytania i odpowiedzi
Temat IINowe wydarzenia w zakresie studiów przypadku „Climate-ADAPT”

Informacje zwrotne, pytania i odpowiedzi

Temat III

Przeciwdziałanie zmianie klimatu w kontekście wielopoziomowego sprawowania rządów w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu w Europie

Informacje zwrotne, pytania i odpowiedzi

Perspektywy i wnioski

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako otwarte spotkanie online. Udział w webinarium możliwy jest za pośrednictwem łącza internetowego. Link zostanie wysłany do Ciebie po rejestracji.

Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne.  Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Kamery i mikrofony nie mogą być włączone.

Webinar jest nagrywany, a nagranie zostanie opublikowane na stronie Climate-ADAPT. Polityka prywatności znajduje się w szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate.adapt@eea.europa.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online