Start Wydarzenia CCA Lepsze przystosowanie się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i europejskim dla Bułgarii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Lepsze przystosowanie się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i europejskim dla Bułgarii

Promowanie klimatu-ADAPT w Bułgarii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest inicjatywą partnerską Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się wiedzą i praktycznym doświadczeniem w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego uczenia się tej wiedzy przez osoby odpowiedzialne oraz przyczynianie się do wyższego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi a różnymi szczeblami instytucjonalnymi. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie ona poszerzona o dodatkowe, nowe komponenty, aby wspierać bardziej świadome decyzje na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinarium, organizowane wspólnie z bułgarskim Ministerstwem Środowiska i Wody, zawiera przegląd dostępnych wiedzy, wytycznych i narzędzi przystosowawczych na szczeblu krajowym i europejskim, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i konkretne przykłady. Webinarium umożliwia również zastanowienie się nad tym, w jaki sposób stosowane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu unijnym i krajowym.

Docelowymi odbiorcami webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji na temat Climate-ADAPT w Bułgarii, tj. szefów rządów, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Bułgarii. Wszystkie inne podmioty zainteresowane i zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Bułgarii (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktycy i inne podmioty prywatne) są mile widziane.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim i bułgarskim, zapewnione zostanie tłumaczenie ustne z języka angielskiego.

Dowiedz się więcej o klimacie -ADAPT w języku bułgarskim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej bohaterki Zornicy, która pracuje w organizacji udzielającej porad bułgarskim rolnikom. Chce lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zwłaszcza powodzie i ciepło, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy na stronie

Temat I  

Przystosowanie się do zmiany klimatu w Bułgarii

Krajową strategię i plan działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu;

Strategia adaptacji w Sofii

Pytania i odpowiedzi
Temat II

Dodatkowa wiedza dostępna na szczeblu UE na temat Climate-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Bułgarii

Pytania i odpowiedzi

Temat III

Refleksje na temat doświadczeń zdobytych w zakresie dostarczania wiedzy i perspektyw adaptacyjnych

Okrągły stół: refleksje na temat dostępnej wiedzy dostosowawczej na szczeblu krajowym/lokalnym i unijnym

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinarium odbędzie się jako zamknięte spotkanie online w formie „Zoom Webinar”. Wymagana jest rejestracja wstępna. Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie Odnośnik do Zoom zostanie podany zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz pozwolenie na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem informacji zwrotnej. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do wysyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

Bulgarian

Language: pl

Rejestracja online