Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Bułgarii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Bułgarii

Promowanie klimatu-ADAPT w Bułgarii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do większego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Jest on już kluczowym narzędziem referencyjnym i zasobem wiedzy w Europie. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie ona dodatkowo poszerzona o nowe komponenty wiedzy, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinar, zorganizowany wspólnie z bułgarskim Ministerstwem Środowiska i Wody, oferuje przegląd dostępnej wiedzy, wskazówek i narzędzi dostępnych na krajowych i unijnych platformach wiedzy, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium zastanawia się również nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Słowenii, tj. decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Słowenii. Ponadto inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Słowenii mogą uczestniczyć w webinarium (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktycy i inni zainteresowani obywatele).

Webinarium odbędzie się w języku angielskim i bułgarskim. Dostępne będzie bułgarskie tłumaczenie ustne na części angielskie.

 

Dowiedz się więcej o Climate-ADAPT w języku bułgarskim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Zornitza, która pracuje w organizacji udzielającej porad bułgarskim rolnikom. Chce lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zwłaszcza powodzie i fale upałów, aby skutecznie doradzać swoim klientom.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu w Bułgarii

Wprowadzenie do adaptacji na szczeblu krajowym: Krajową strategię i plan działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu;

Wprowadzenie do adaptacji na szczeblu krajowym: Strategia adaptacyjna Sofii

Pytania i odpowiedzi
Temat IIInformacje uzupełniające dostępne na szczeblu UE na temat Climate-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Bułgarii

Prezentacja narzędzia wspomagającego przystosowanie się do zmiany klimatu 

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Temat III

Refleksje na temat zapewniania Bułgarii wiedzy o przystosowaniu się do zmiany klimatu

Okrągły stół i sesja interaktywna: refleksje na temat wiedzy dostępnej na szczeblu krajowym i unijnym na temat przystosowania się do zmiany klimatu w Bułgarii

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online z wymaganą wcześniejszą rejestracją. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online