Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Polski

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Polski

Promowanie klimatu-ADAPT w Polsce

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w zakresie wdrażania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do większego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Jest to kluczowe narzędzie referencyjne i zasoby wiedzy w Europie. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie on dodatkowo rozszerzony o nowe komponenty wiedzy, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinar, wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Polsce, oferuje przegląd dostępnej wiedzy, wskazówek i narzędzi dostępnych na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Docelową publicznością webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Polsce, tj. decydentów rządowych oraz organizacji wspierających ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań przystosowawczych do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Polsce. Ponadto do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Polsce (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktyków i innych zainteresowanych obywateli).

Językiem webinarium będzie angielski i polski, a do dyspozycji będzie polski serwis tłumaczeniowy.

 

Więcej o Climate-ADAPT w języku polskim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Piotra, planisty krakowskiej Rady Miejskiej. Ponieważ susza jest kluczowym wyzwaniem w Polsce, poszukuje danych i wskazówek dotyczących gospodarki wodnej w celu opracowania rozwiązań w zakresie infrastruktury zielono-niebieskiej. Jego historia pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje Climate-ADAPT w podstawowy sposób, podążając za jasnymi opcjami, aby znaleźć informacje, których szuka.

 

 

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu w Polsce: polityka i wiedza

Pytania i odpowiedzi
Temat IIWiedza uzupełniająca dostępna na szczeblu UE na temat klimatu-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Polsce

Prezentacja wiedzy miejskiej wspierającej adaptację do zmian klimatu w Polsce 

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

 

Temat III

Refleksje uczestników na temat doświadczeń zdobytych w zakresie zapewniania wiedzy w zakresie adaptacji

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online z wymaganą wcześniejszą rejestracją. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

Wydarzenie odbywa się również w języku polskim.

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online