Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Polski

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Polski

Promowanie klimatu-ADAPT w Polsce

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w zakresie wdrażania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do większego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Jest to kluczowe narzędzie referencyjne i zasoby wiedzy w Europie. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie on dodatkowo rozszerzony o nowe komponenty wiedzy, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinar, wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Polsce, oferuje przegląd dostępnej wiedzy, wskazówek i narzędzi dostępnych na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Docelową publicznością webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Polsce, tj. decydentów rządowych oraz organizacji wspierających ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań przystosowawczych do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Polsce. Ponadto do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Polsce (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktyków i innych zainteresowanych obywateli).

Językiem webinarium będzie angielski i polski, a do dyspozycji będzie polski serwis tłumaczeniowy.

 

Więcej o Climate-ADAPT w języku polskim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Piotra, planisty krakowskiej Rady Miejskiej. Ponieważ susza jest kluczowym wyzwaniem w Polsce, poszukuje danych i wskazówek dotyczących gospodarki wodnej w celu opracowania rozwiązań w zakresie infrastruktury zielono-niebieskiej. Jego historia pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje Climate-ADAPT w podstawowy sposób, podążając za jasnymi opcjami, aby znaleźć informacje, których szuka.

 

 

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu w Polsce: polityka i wiedza

Pytania i odpowiedzi
Temat IIWiedza uzupełniająca dostępna na szczeblu UE na temat klimatu-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Polsce

Prezentacja wiedzy miejskiej wspierającej adaptację do zmian klimatu w Polsce 

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

 

Temat III

Refleksje uczestników na temat doświadczeń zdobytych w zakresie zapewniania wiedzy w zakresie adaptacji

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online z wymaganą wcześniejszą rejestracją. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

Wydarzenie odbywa się również w języku polskim.

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online