Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Informacje i narzędzia na szczeblu krajowym i europejskim dla Rumunii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Informacje i narzędzia na szczeblu krajowym i europejskim dla Rumunii

Promowanie klimatu-ADAPT w Rumunii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) została uruchomiona w ramach partnerstwa między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest rozpowszechnianie informacji, danych i doświadczeń w zakresie wdrażania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu w celu wsparcia rozpowszechniania tych informacji przez decydentów oraz przyczynienia się do lepszego poziomu koordynacji między różnymi politykami sektorowymi a różnymi szczeblami sprawowania rządów. Platforma stała się kluczowym narzędziem i istotnym źródłem informacji w Europie i zostanie rozszerzona w ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu o nowe komponenty wspierające bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinarium, organizowane we współpracy z rumuńskim ministerstwem środowiska, wód i lasów, zawiera przegląd informacji, przewodników i narzędzi przystosowawczych dostępnych na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane na temat zmiany klimatu, narzędzie wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu lub różne studia przypadków. Webinarium stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystuje się dostępne informacje i w jaki sposób można zrekompensować brak wystarczających informacji na szczeblu unijnym lub krajowym.

Docelową publicznością webinarium jest obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy treści Climate-ADAPT w Rumunii, tacy jak decydenci rządowi, ale także organizacje, które pomagają im w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich poziomach w Rumunii. Ponadto do udziału w webinarium zaprasza się wszystkie inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Rumunii (w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, praktyków i innych zainteresowanych obywateli).

Oficjalnymi językami wydarzenia są angielski i rumuński. Tłumaczenie symultaniczne będzie również dostępne dla stron w języku angielskim.

Więcej szczegółów na temat Climate-ADAPT w języku rumuńskim.

 

Tutaj możesz przeczytać historię fikcyjnej postaci Alexandru, rumuńskiego konsultanta, który pomaga organizacjom rządowym w projektowaniu rozwiązań przystosowawczych do zmiany klimatu dla sektora rolnego. Poszukuje rozwiązań przeciwdziałających skutkom powodzi, które stanowią realne wyzwanie dla sektora rolnego i leśnego w dorzeczu Dunaju, w południowej części Rumunii.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Słowo otwierające

Sesja I

 

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu w Rumunii

Wyzwania klimatyczne w Rumunii

Prezentacja platformy ADAPT w Rumunii

Pytania i odpowiedzi

Sesja II

Informacje uzupełniające dostępne na szczeblu UE na temat Climate-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Rumunii

 Prezentacja Instrumentu Wsparcia Adaptacji Miejskiej – podsumowanie cyklu planowania i wdrażania

Pytania i odpowiedzi

Sesja III

Refleksje nad wnioskami wyciągniętymi z dostarczania informacji i perspektyw

Okrągły stół: refleksje na temat informacji dostępnych na potrzeby przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym/lokalnym i unijnym

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany online i wymagana jest uprzednia rejestracja. Wydarzenie będzie miało formę „Webinar Zoom”. Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony uczestnikom zarejestrowanym przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz pozwolenie na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z wyznaczonym czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie będzie wymagane do wysyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli aktywować mikrofonu i kamery wideo.

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

Romanian

Language: pl

Rejestracja online