Start Wydarzenia CCA Lepsze przystosowanie się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowacji

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Lepsze przystosowanie się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowacji

Promowanie klimatu-ADAPT na Słowacji

Europejska Platforma Przystosowywania się do Zmian Klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu przystosowania się do zmiany klimatu, ułatwienie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynienie się do wyższego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi a różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu będzie dalej rozszerzana o nowe komponenty i treści, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji, aby Europa była bardziej odporna na zmiany klimatu.

Webinarium organizowane we współpracy z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej zawiera przegląd dostępnej wiedzy, wskazówek i narzędzi w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium pokaże, w jaki sposób wykorzystuje się dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i państw członkowskich.

Grupą docelową webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji na potrzeby Climate-ADAPT na Słowacji, tj. decydentów rządowych, a także organizacje, które wspierają ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i środków przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów na Słowacji. Ponadto w webinarium mogą uczestniczyć wszystkie inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu na Słowacji (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktycy i inni zainteresowani obywatele).

Językiem webinarium jest angielski i słowacki, a tłumaczenie na słowacki będzie dostępne.

 

LWięcej informacji o Climate-ADAPT w języku słowackim

Przeczytaj historię fikcyjnej postaci Beaty, która pracuje w Ministerstwie Środowiska. Odpowiada za opracowanie polityki adaptacyjnej dla sektora wodnego na Słowacji. Ponieważ powodzie są kluczowym problemem na Słowacji, poszukuje informacji na temat gospodarki wodnej w celu opracowania środków ochrony przed powodziami oraz zarządzania naturalnymi zagrożeniami i zagrożeniami.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy na stronie

Temat I  

Przystosowanie się do zmiany klimatu na Słowacji

Temat II

Wiedza uzupełniająca na temat klimatu-ADAPT dostępna na szczeblu UE

Temat III

Refleksje na temat zapewniania wiedzy adaptacyjnej i prognozowania w dziedzinie adaptacji

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online, na które wymagana jest uprzednia rejestracja. Wydarzenie odbędzie się pod nazwą „Zoom Webinar”. Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Odnośnik do Zoomu zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz pozwolenie na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem informacji zwrotnej. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do wysyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

Slovak

Language: pl

Rejestracja online