Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowacji

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowacji

Promowanie klimatu-ADAPT na Słowacji

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do większego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Jest on już kluczowym narzędziem referencyjnym i zasobem wiedzy w Europie. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie ona dodatkowo poszerzona o nowe komponenty wiedzy, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinarium organizowane wspólnie z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej zawiera przegląd dostępnej wiedzy, wytycznych i narzędzi dostępnych na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Docelowymi odbiorcami webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT na Słowacji, tj. decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów na Słowacji. Ponadto do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu na Słowacji (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktyków i innych zainteresowanych obywateli).

Webinarium odbędzie się w języku angielskim i słowackim oraz będzie dostępna usługa tłumaczenia ustnego na Słowacji.

 

Więcej o Climate-ADAPT w języku słowackim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Beaty, która pracuje w Ministerstwie Środowiska. Zajmuje się opracowywaniem polityki adaptacyjnej dla sektora wodnego na Słowacji. Ponieważ powodzie są kluczowym wyzwaniem na Słowacji, poszukuje informacji na temat gospodarki wodnej w celu opracowania środków ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania klęskami żywiołowymi. Jej historia pokazuje, jak wykorzystuje Climate-ADAPT w podstawowy sposób, podążając za jasnymi opcjami, aby znaleźć informacje, których szuka.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu na Słowacji

Temat IIInformacje uzupełniające dostępne na szczeblu UE na temat Climate-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu na Słowacji

Prezentacja informacji o miastach na szczeblu UE

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Temat III

Refleksje na temat dostarczania wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu dla Słowacji

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online z wymaganą wcześniejszą rejestracją. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online