Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowenii
Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Wiedza i narzędzia na szczeblu krajowym i unijnym dla Słowenii

Promowanie klimatu-ADAPT w Słowenii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do większego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi. Jest on już kluczowym narzędziem referencyjnym i zasobem wiedzy w Europie. W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie ona dodatkowo poszerzona o nowe komponenty wiedzy, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Webinarium, wspólnie z Ministerstwem Środowiska i Planowania Przestrzennego w Słowenii, oferuje przegląd dostępnej wiedzy, wskazówek i narzędzi dostępnych na szczeblu krajowym i unijnym, takich jak dane dotyczące klimatu, narzędzie wspierające przystosowanie się do zmiany klimatu i studia przypadków. Webinarium zastanawia się również nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy rozwiązać na szczeblu UE i na szczeblu krajowym.

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Słowenii, tj. decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Słowenii. Ponadto inne podmioty zaangażowane w przystosowanie się do zmiany klimatu w Słowenii mogą uczestniczyć w webinarium (w tym przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, praktycy i inni zainteresowani obywatele).

Webinar odbędzie się w języku angielskim. Dostępne będzie automatyczne tłumaczenie na język słoweński.

 

Więcej na temat Climate-ADAPT w języku słoweńskim.

Przeczytaj tutaj historię Ana, krajowego eksperta rządowego przygotowującego porady dotyczące kształtowania polityki adaptacyjnej w Słowenii. Ana szuka informacji, które pokierują słoweńskimi gminami w opracowywaniu lokalnych strategii adaptacyjnych, polityk i planów przeciwdziałania zmianie klimatu, koncentrując się na falach upałów, suszach i skutkach powodzi. Jej historia pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje Climate-ADAPT w sposób podstawowy, wykonując jasne kroki, aby znaleźć informacje, których szuka.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Przeciwdziałanie przystosowaniu się do zmiany klimatu w Słowenii

Wyzwania klimatyczne w Słowenii

Wprowadzenie do informacji o adaptacji na krajowym portalu meteorologicznym

Pytania i odpowiedzi
Temat IIInformacje uzupełniające dostępne na szczeblu UE na temat Climate-ADAPT

Rola Climate-ADAPT we wspieraniu przystosowania się do zmiany klimatu w Słowenii

Prezentacja narzędzia wspomagającego przystosowanie się do zmiany klimatu 

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

 

Temat III

Refleksje na temat zapewniania Słowenii wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu

Okrągły stół i sesja interaktywna: refleksje na temat wiedzy dostępnej na szczeblu krajowym i unijnym na temat przystosowania się do zmiany klimatu w Słowenii 

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako zamknięte spotkanie online z wymaganą wcześniejszą rejestracją. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączyć mikrofonu i kamery.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online