Start Wydarzenia CCA Wymiana wiedzy na rzecz Europy odpornej na zmianę klimatu – projekt strategii na rzecz klimatu i klimatu na lata 2022–2024

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wymiana wiedzy na rzecz Europy odpornej na zmianę klimatu – projekt strategii na rzecz klimatu i klimatu na lata 2022–2024

Seminarium internetowe na temat rozwoju klimatu-ADAPT

W nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu stwierdzono, że Climate-ADAPT jest obecnie kluczowym punktem odniesienia dla wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu i ma na celu uczynienie z niej autorytatywnej europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu.

Realizacja tych nowych ambicji wymaga znacznego rozszerzenia programu Climate-ADAPT o nowe komponenty danych i wiedzy. Dalsze niedawne i przyszłe wydarzenia, takie jak unijne prawo o klimacie, misja UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Ziemia przeznaczenia, Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia, strategia EOG-Eionet oraz inne prace z nowymi partnerami również wymagają znacznej poprawy misji i celów programu Climate-ADAPT, a także ponownego zdefiniowania struktury zarządzania i roli zainteresowanych stron. Strategia klimatyczno-ADAPT na lata 2022–2024 informuje o tych zmianach i określa działania priorytetowe.

Celem webinarium jest wprowadzenie projektu strategii klimatyczno-ADAPT na lata 2022–2024, poinformowanie o aktualizacjach programu Climate-ADAPT, wdrożonych w 2021 r., oraz przedstawienie działań przewidzianych na 2022 r. Podczas sesji interaktywnych zebrane zostaną informacje zwrotne na temat strategii i przewidywanych priorytetów z perspektywy użytkowników i dostawców programu Climate-ADAPT.  

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT, którzy są lub mogą stać się częścią docelowej grupy docelowej Climate-ADAPT, tj. decydentów rządowych, a także organizacji wspierających ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie. Poza tym wszyscy inni użytkownicy mogą wziąć udział w webinarium.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  Dostosowanie klimatu do nowego kontekstu unijnej polityki przystosowania się do zmiany klimatu w 2021r.

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Temat II2021 – dzielenie się wiedzą na rzecz Europy odpornej na zmianę klimatu – projekt strategii na rzecz klimatu na lata 2022–2024

Misja, cele i zarządzanie klimatem (DG CLIMA)

Kluczowe priorytety związane z klimatem (EEA)

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

 

Temat III

Priorytety klimatyczno-ADAPT na 2022 r.

Informacje zwrotne, pytania, odpowiedzi

Perspektywy i działania następcze (EEA)

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinar jest organizowany jako otwarte spotkanie online/spotkanie zamknięte w oparciu o osobiste zaproszenie. Udział w webinarium możliwy jest za pośrednictwem łącza internetowego. Link zostanie wysłany do Ciebie po rejestracji. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Webinarium odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Pozwolenie na pisanie zostanie wykorzystane do przesyłania pytań za pośrednictwem funkcji czatu. Nie przedstawiono obrazu wizualnego uczestników.

 

Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do formularza rejestracyjnego, może być konieczne wklejenie linku do strony rejestracji

 (Webinarium (microsoft.com)

w trybie „Incognito” (w Chrome) lub „Private” (w Microsoft Edge) z przeglądarki.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate.adapt@eea.europa.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online