Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Sesja szkoleniowa dotycząca klimatu – ADAPT dla Bułgarii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Sesja szkoleniowa dotycząca klimatu – ADAPT dla Bułgarii

Promowanie klimatu-ADAPT w Bułgarii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w zakresie wdrażania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do lepszego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi, co przyczyni się do osiągnięcia celu strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Po webinarium pt. „Krajowa i UE wiedza i narzędzia dla Bułgarii”, które odbędzie się 1 czerwca, sesja szkoleniowa koncentruje się na tym, jak wykorzystać i zbadać klimat-ADAPT z perspektywy sektorowej (i potencjalnie z innych perspektyw) oraz jak stać się aktywnym uczestnikiem poprzez przekazywanie informacji na platformie. Szkolenie stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystuje się aktualne dostępne informacje i jakie potencjalne luki w wiedzy można rozwiązać na szczeblu europejskim.

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Bułgarii, tj. decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie.

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim. 

Dowiedz się więcej o Climate-ADAPT w języku bułgarskim.

 

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Zornitza, która pracuje w organizacji udzielającej porad bułgarskim rolnikom. Chce lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zwłaszcza powodzie i fale upałów, aby skutecznie doradzać swoim klientom.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Jak badać klimat-ADAPT

Nawigacja klimatu-ADAPT

Prezentacja specyficznych cech i komponentów

Pytania i odpowiedzi
Temat IIJak wykorzystać Climate-ADAPT jako ekspert pracujący nad przystosowaniem się do zmiany klimatu w określonym sektorze lub na poziomie zarządzania

Pokoje typu breakout: Analiza klimatu-ADAPT z perspektywy sektora lub na poziomie sprawowania rządów

Pokoje typu breakout: Gamifikowana eksploracja poprzez mini scenariusze 

Sesja plenarna: otwarta dyskusja

Przerwa

Temat III

Jak stać się aktywnym współpracownikiem platformy

Wytyczne dotyczące rodzajów informacji nadających się do wymiany oraz na temat procesu składania wniosków 

Perspektywy i wnioski

 

Praktyczne informacje

Udział

Sesja szkoleniowa online jest organizowana jako zamknięte spotkanie online na podstawie osobistego zaproszenia. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Aby wziąć udział w szkoleniu online, wymagana jest uprzednia rejestracja. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Szkolenie odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Podczas sesji gamifikowanej (Topic II) uczestnicy będą dystrybuowani w salach typu breakout w podziale na sektory. Uczestnicy będą mogli włączyć mikrofon i kamerę i zostaną poproszeni o udostępnienie ekranu i nawigację przez Climate-ADAPT w celu spełnienia określonych zadań.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online