Start Wydarzenia CCA Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Sesja szkoleniowa Climate-ADAPT dla Rumunii

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu: Sesja szkoleniowa Climate-ADAPT dla Rumunii

Promowanie klimatu-ADAPT w Rumunii

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest partnerstwem między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jego głównym celem jest dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w zakresie wdrażania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, wspieranie skutecznego wykorzystania tej wiedzy przez decydentów oraz przyczynianie się do lepszego poziomu koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi szczeblami instytucjonalnymi, co przyczyni się do osiągnięcia celu strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby wspierać bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz Europy bardziej odpornej na zmianę klimatu.

Po webinarium pt. „Krajowa i UE wiedza i narzędzia dla Rumunii”, które odbędzie się 8 czerwca, sesja szkoleniowa koncentruje się na tym, jak wykorzystać i zbadać klimat-ADAPT z perspektywy sektorowej (i potencjalnie z innych perspektyw) oraz jak stać się aktywnym uczestnikiem poprzez przekazywanie informacji na platformie. Szkolenie stanowi również refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystuje się aktualne dostępne informacje i jakie potencjalne luki w wiedzy można rozwiązać na szczeblu europejskim.

Docelową grupą odbiorców webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy i dostawcy informacji Climate-ADAPT w Rumunii, tj. decydenci rządowi, a także organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie.

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim. 

Więcej na temat Climate-ADAPT w języku rumuńskim.

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Lexandru, rumuńskiegokonsultanta, który pomaga organizacjom rządowym w projektowaniu rozwiązań adaptacyjnych dla sektora rolnego. Poszukuje rozwiązań pozwalających radzić sobie ze skutkami powodzi, które stanowią wyzwanie dla sektora rolnictwa i leśnictwa w południowej części regionu Dunaju.

 

Agenda i dokumenty uzupełniające

Witamy
Temat I  

Jak badać klimat-ADAPT

Nawigacja klimatu-ADAPT

Prezentacja specyficznych cech i komponentów

Pytania i odpowiedzi
Temat IIJak wykorzystać Climate-ADAPT jako ekspert pracujący nad przystosowaniem się do zmiany klimatu w określonym sektorze lub na poziomie zarządzania

Pokoje typu breakout: Analiza klimatu-ADAPT z perspektywy sektora lub na poziomie sprawowania rządów

Pokoje typu breakout: Gamifikowana eksploracja poprzez mini scenariusze 

Sesja plenarna: otwarta dyskusja

Przerwa

Temat III

Jak stać się aktywnym współpracownikiem platformy

Wytyczne dotyczące rodzajów informacji nadających się do wymiany oraz na temat procesu składania wniosków 

Perspektywy i wnioski

 

Praktyczne informacje

Udział

Sesja szkoleniowa online jest organizowana jako zamknięte spotkanie online na podstawie osobistego zaproszenia. Wydarzenie odbędzie się jako „Webinar Zoom”. Aby wziąć udział w szkoleniu online, wymagana jest uprzednia rejestracja. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem. Jako uczestnik otrzymasz zgodę na słuchanie i pisanie. Szkolenie odbędzie się jako interaktywne spotkanie z czasem na informacje zwrotne. Podczas sesji gamifikowanej (Topic II) uczestnicy będą dystrybuowani w salach typu breakout w podziale na sektory. Uczestnicy będą mogli włączyć mikrofon i kamerę i zostaną poproszeni o udostępnienie ekranu i nawigację przez Climate-ADAPT w celu spełnienia określonych zadań.

 

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

English

Language: pl

Rejestracja online