Start Kraje, regiony i miasta Regiony transnarodowe

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Regiony transnarodowe

Interreg VI B definiuje 14 programów współpracy ponadnarodowej na lata 2021–2027 na dużych terytoriach w Europie i poza nią. Ponadto istnieją konkretne strategie uzgodnione przez UE dla czterech regionów makronarodowych: Morze Bałtyckie, Dunaj, Alpy oraz regiony adriatycko-jońskie

Poprzedni Interreg V B 2014-2020 obejmował 12 programów współpracy w Europie i 3 najbardziej oddalonych regionach UE oraz krajach i terytoriach zamorskich.

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat strategii i działań opracowanych dla regionów transnarodowych, tymczasowo uwzględniając granice określone w okresie programowania 2014–2020.

Trwa aktualizacja tej sekcji w celu uwzględnienia informacji na temat nowego okresu programowania (2021–2027).

 

Aby przejść do jednej ze stron regionu, wybierz region z rozwijanej listy lub kliknij na jego mapę. Aby zobaczyć inne regiony kliknij tutaj.

źródło mapy: ETC/CCA 2018