Na tej stronie przedstawiono wskaźniki prowadzone przez EEA i strategiczne organizacje partnerskie, które opisują zaobserwowaną i prognozowaną zmianę klimatu oraz jej skutki w Europie.

Climate-ADAPT zawiera obecnie wskaźniki z następujących źródeł:

  • Wskaźniki EEA obejmują szeroki zakres aspektów związanych ze zmianą klimatu i jej skutkami w Europie i są dostępne na stronie internetowej EEA. Wiele z tych wskaźników zostanie zastąpionych bardziej interaktywnymi źródłami informacji opracowanymi wspólnie z organizacjami partnerskimi.
  • Wskaźniki EEA (zarchiwizowane) obejmują – w odniesieniu do okresu pośredniego – wskaźniki EEA, które nie będą już aktualizowane na stronie internetowej EEA. W miarę dostępności zarchiwizowany wskaźnik zawiera wskaźnik, w którym można znaleźć bardziej aktualne istotne informacje.
  • Wskaźniki Lancet Countdown koncentrują się na związku między zmianą klimatu a zdrowiem człowieka. Zostały one zaadaptowane z obszernego globalnego wskaźnika Lancet Countdown do zastosowania w Europie. Oczekuje się, że w 2021 r. zostaną dodane kolejne wskaźniki Lancet Countdown. Wskaźniki te są również dostępne w Europejskim Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia.
  • Wskaźniki klimatyczne programu Copernicus wizualizują wybrane zmienne klimatyczne i wskaźniki oddziaływania z magazynu danych klimatycznych usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S). Dostęp do tych wskaźników klimatycznych można uzyskać interaktywnie w europejskim eksploratorze danych klimatycznych.

Przedstawione tutaj wskaźniki mają różne cele polityczne, od dostarczania ogólnych informacji na temat globalnej zmiany klimatu po ocenę wpływu na klimat i określanie potrzeb w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu regionalnym.

Większość wskaźników obejmuje 32 państwa członkowskie EOG, a niektóre obejmują również 6 państw współpracujących w ramach EOG. Zjednoczone Królestwo jest objęte wskaźnikami zaktualizowanymi przed lutym 2020 r.

Copernicus climate indices

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.