Start Wiedza

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Wiedza

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

 

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, przyjęta w 2013 r. przez Komisję Europejską, określa ramy i mechanizmy służące zwiększeniu gotowości UE na obecne i przyszłe skutki klimatyczne.

Strategia UE koncentruje się na trzech kluczowych celach, które uzupełniają działania państw: promowanie i wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu w państwach członkowskich, polityka UE „odporna na klimat” poprzez zapewnienie uwzględnienia kwestii przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich odpowiednich sektorach oraz przyczynianie się do świadomego podejmowania decyzji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat przystosowania się do zmiany klimatu oraz różnorodne narzędzia i metody wspierające politykę dostosowawczą i podejmowanie decyzji przez europejskie zainteresowane strony. 

Wiedza