Celem narzędzia wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu w miastach (UAST) jest wspieranie miast, miasteczek i innych władz lokalnych w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu planów przystosowania się do zmiany klimatu. UAST został opracowany jako praktyczne wytyczne dla obszarów miejskich, w uznaniu ich znaczenia dla gospodarki europejskiej. Narzędzie wspierania przystosowania się do zmiany klimatu w miastach przedstawia wszystkie kroki niezbędne do opracowania i wdrożenia strategii przystosowania się do zmiany klimatu oraz zawiera odniesienia do cennych materiałów i narzędzi zawierających wytyczne. Narzędzie to oferuje cenne wsparcie zarówno miastom, które dopiero rozpoczynają planowanie przystosowania się do zmiany klimatu, jak i miastom bardziej zaawansowanym w procesie przystosowania się do zmiany klimatu.

 UAST ma szczególne znaczenie dla sygnatariuszyPorozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii; jest to główny zasób przystosowawczy dla społeczności Porozumienia i pomaga sygnatariuszom w realizacji ich zobowiązania do zwiększenia odporności na zmianę klimatu i przygotowania się na negatywne skutki zmiany klimatu.

tutaj
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.