Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

error while rendering plone.belowcontentbody.relateditems

uast_logo_3 Przygotowanie gruntu do adaptacji Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu Identyfikacja wariantów adaptacji Ocena wariantów adaptacji Wdrożenie Monitorowanie i ocena

3

Określenie wariantów adaptacyjnych

Szczegółowy plan działania określający, w jaki sposób, kiedy i przez kogo należy wdrożyć konkretne środki dostosowawcze, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przystosowania w terenie. W celu opracowania tego planu działania ważne jest określenie potencjalnych wariantów adaptacyjnych (w tym kroku) i ich zawężenie (zob. krok 4).

Ten krok pomaga władzom lokalnym i miastom będącym sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów w określeniu potencjalnych możliwości przystosowania się do zmiany klimatu i zebraniu odpowiednich informacji dotyczących tych opcji w portfelu, co ułatwi dalsze ustalanie priorytetów w odniesieniu do wariantów.

Warianty przystosowania się do zmiany klimatu to potencjalne działania adaptacyjne, które mogą sprostać wcześniej zidentyfikowanym wyzwaniom klimatycznym. Ponadto warianty przystosowania się do zmiany klimatu mogą umożliwić wykorzystanie wszelkich pozytywnych możliwości wynikających ze zmiany klimatu lub ewentualne dalsze korzyści, jakie te działania mogą przynieść. Warianty adaptacyjne mogą obejmować działania, które budują zdolności adaptacyjne (np. tworzenie wiedzy i dzielenie się informacjami, tworzenie wspierających ram instytucjonalnych) lub ustanawiają systemy zarządzania i mechanizmy wspierające (np. lepsze planowanie przestrzenne, mechanizmy ubezpieczeniowe) po działania adaptacyjne wdrażane w terenie, często określane jako środki „szary” (infrastruktura) lub „zielone” (ekosystemowe). Etap ten ułatwia zbadanie potencjalnych wariantów przystosowania się do zmiany klimatu i pomaga w określeniu odpowiednich działań.

Zob. również rozdział 3 sprawozdania EOG dotyczącego przystosowania się do zmiany klimatu w Europie: w jaki sposób miasta i miasteczka reagują na zmianę klimatu w celu uzyskania dalszych informacji na temat skuteczności wariantów przystosowania się do różnych skutków klimatycznych.