Start Baza danych Wytyczne Monitorowanie i ocena przystosowania się do zmiany klimatu: Synteza narzędzi, ram i podejść

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Guidance Document

Monitorowanie i ocena przystosowania się do zmiany klimatu: Synteza narzędzi, ram i podejść

Opis:

Niniejsze sprawozdanie stanowi syntezę i podsumowanie ram monitorowania i oceny (M & E) interwencji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności (CCAR), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych projektów i programów rozwojowych.

Celem niniejszego sprawozdania jest:

  • Zapewnić czytelną syntezę obecnych zasobów, ram i podejść w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności, tak aby praktycy byli w stanie łatwiej zidentyfikować informacje i narzędzia, które są najbardziej odpowiednie do ich potrzeb.
  • Przedstawienie krótkiej analizy „stanu prac” w zakresie wytycznych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i odporności, określenie kluczowych tematów i refleksję nad lukami i przyszłymi priorytetami.

Uznaje się, że zasoby poddane przeglądowi w niniejszym sprawozdaniu zostały opracowane w różnych, a czasem konkretnych celach. W rezultacie autorzy nie zalecają ani nie „wynikają” narzędzi, ponieważ ich wartość i trafność będą zależały od kontekstu, w jakim są stosowane. Zamiast tego celem jest przedstawienie subiektywnej oceny każdego zasobu pod względem jego celu, podsumowania treści i podejścia, jego potencjalnego zastosowania oraz wkładu, jaki wnosi do szerszego zrozumienia kwestii przystosowania M & E. Obecnie rozwija się coraz większa i dynamiczna praca w tej dziedzinie, a w niektórych przypadkach zasoby poddane przeglądowi w niniejszym sprawozdaniu również ewoluują. W związku z tym niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd „snapshot” w danym momencie. Pierwsze wydanie niniejszego sprawozdania zostało opublikowane w październiku 2013 r.; ta druga wersja została zrewidowana i zaktualizowana w celu uwzględnienia nowych materiałów, które zostały wydane.

Źródło informacji

Źródło:
Brytyjski program oddziaływania na klimat (UKCIP) wspiera przystosowanie się do nieuniknionych skutków zmieniającego się klimatu. Opiera się na Instytucie Zmian Środowiskowych na Uniwersytecie Oksfordzkim i koordynuje i wpływa na badania nad przystosowaniem się do zmian klimatu i dzieli się wynikami w sposób przydatny dla interesariuszy. www.ukcip.org.uk

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu