Start Baza danych Wytyczne Wytyczne dotyczące zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Guidance Document

Wytyczne dotyczące zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych

Opis:

Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym powodzie i susze, rosną pod względem częstotliwości i intensywności. Wpływają one na funkcjonowanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i kanalizacji oraz na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wpływając tym samym na ochronę zdrowia publicznego. Strony Protokołu w sprawie wody i zdrowia dokonały przeglądu doświadczeń i dobrych praktyk w Europie w ramach szeroko zakrojonego procesu konsultacyjnego w celu opracowania niniejszych wytycznych.
W niniejszej publikacji opisano, w jaki sposób polityka adaptacyjna powinna uwzględniać nowe zagrożenia związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak można zidentyfikować luki w zabezpieczeniach oraz jakie procedury zarządzania można stosować w celu zapewnienia trwałej ochrony zdrowia. Przyjmuje zintegrowane podejście środowiskowe i zdrowotne i zajmuje się kwestiami przekrojowymi, takimi jak rola sektorów zdrowia i środowiska w ekstremalnych warunkach pogodowych, potrzeba dialogu politycznego i partnerstwa wielosektorowego w celu oceny i kontroli ryzyka, a także wyzwania związane z różnymi środowiskami (np. miejskimi i wiejskimi, małymi i scentralizowanymi dostawami na dużą skalę).
Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do decydentów politycznych; specjaliści ds. środowiska, zdrowia i zasobów wodnych; i menedżerów wodociągów.

Źródło informacji

Współpracownik:
WHO Regional Office for Europe

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu