Start Baza danych Wytyczne Przewodnik dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu w miastach

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Guidance Document

Przewodnik dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu w miastach

Opis:

Przewodnik jest praktycznym źródłem odpowiedzi na wyzwania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu w miastach. Główną zamierzoną publicznością są urzędnicy miasta i praktycy, którzy zaczynają rozważać kwestie przystosowania się do zmiany klimatu i znaleźć w tym przewodniku wprowadzenie i kompleksowy przegląd tematu.

Przewodnik zawiera przykłady dobrych praktyk i udanych doświadczeń oraz opisuje inne dostępne materiały i narzędzia zasobów. Przedstawiono w nim praktyczne perspektywy, pokazując sposoby powiązania zmiany klimatu z lokalnymi priorytetami i innymi ważnymi kwestiami miejskimi, takimi jak zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, rozwój gospodarczy, zdrowie publiczne, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywnościowe.

Źródło informacji

Źródło:
Bank Światowy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu