Start Baza danych Wytyczne Wytyczne dotyczące opracowywania strategii adaptacyjnych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Guidance Document

Wytyczne dotyczące opracowywania strategii adaptacyjnych

Opis:

Niniejszy dokument roboczy służb Komisji Europejskiej przyczynia się do osiągnięcia pierwszego celu strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Stanowi on pierwszą odpowiedź na zidentyfikowane bariery w stosowaniu strategii przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym. Opiera się on na i ma na celu zwiększenie operacyjności tzw. narzędzia wsparcia adaptacji, jednej z kluczowych cech programu Climate-ADAPT. Narzędzie to zostało opracowane wraz z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami podczas przygotowywania programu Climate-ADAPT.

Niniejszy dokument obejmuje szeroki zakres zagadnień, którymi należy się zająć przy opracowywaniu polityki dostosowawczej, od lokalnych strategii przystosowawczych po aspekty sektorowe, ale również wykazuje lukę, ponieważ obecnie żadne zasoby nie są ukierunkowane na kształtowanie polityki dostosowawczej dla państw członkowskich UE. Wytyczne mają na celu przyspieszenie wspólnego rozumienia istotnych aspektów związanych z każdym procesem dostosowawczym oraz zapewnienie jasnego zakresu zadań na temat sposobów radzenia sobie z wyżej wymienionymi barierami. Podkreślają one kluczowe zasady udanych procesów adaptacyjnych i zapewniają wspólną podstawę wspólnych działań przystosowawczych między różnymi podmiotami/zainteresowanymi stronami. Ponadto w wytycznych przedstawiono różne podejścia przyjęte przez państwa członkowskie UE w celu wspierania transferu wiedzy i zdobytych doświadczeń.

Źródło informacji

Źródło:
Komisja Europejska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu